Linkovi

Umm Qasr: Američki vojnici s Iračanima grade ąkolu za djevojčice. 18/4/03 - 2003-04-18


Sjedinjene Drľave već su se počele baviti pitanjima obnove Iraka. Američki vojnici zajedno s Iračanima rade na mnogim mjestima u tom cilju, a jedan grad - luka Umm Qasr - upravo je mjesto takve akcije, gdje se gradi ąkola za djevojčice. Novinar Glasa Amerike Brian Puschia: Najveća iračka luka, Umm Qasr, jedan je od prvih većih gradova u Iraku koji su doąli pod američku kontrolu. Slike nedostatka hrane i vode obiąle su svijet u prvim danima američke akcije; medjutim, u Umm Qasru ni voda ni hrana viąe nisu problem. Sada se Amerikanci, zajedno s lokalnim stanovniątvom, bave pitanjima obnove, pogotovo ąto je Umm Qasr bilo mjesto koje je uveliko bilo zanemareno u viąe od 20 godina Saddamove vladavine. Ovi ljudi nemaju niąta. Otidjite i uvjerite se, udjite u njihove kuće, kaľe jedna iračanin. Američka agencija za medjunarodni razvoj USAID, i posebna jedinica gradjevinskih stručnjaka iz američke mornarice, sada u suradnji s lokalnim liderima, rade na izgradnji prave ąkole za djevojčice. Rafael Jabba, iz US AID-a: Uposlili smo lokalno stanovniątvo, i njihov dio je da pripreme teren za finaliziranje ąkola, raąčiąćavanjem, bojenjem... Djeca se istinski raduju. Ima puno posla koji treba obaviti. Umm Qasr nije imao puno nonvca u gradskoj kasi tijekom Saddamovog reľima. ©kole su u jako loąem stanju. Svaki prozor na svakoj ąkoli je razbijen. Nema septičkog sistema, nema osnovnih uvjeta, kaľe Jabba.

Volljeli bismo nabaviti mreľice za prozore, a već smo naručili nova stakla za polupane prozore. Takodjer, ima puno rupa od metaka. nadamo se da će uskoro sve izgledati mnogo bolje, kaľe američki vojnik. Iako su zgrade bile zanemarene godinama, američki vojnici i Iračani ulaľu zajednički napor u to da ovi razredi ponovno prime iračku djecu, i da započne njihovo učenje i pripremanje za joą uvijek nesigurnu budućnost Iraka.

XS
SM
MD
LG