Linkovi

BiH domaćin sljedećeg summita ąefova drľava Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. 9/4/03 - 2003-04-09


Suzbijanje organiziranog kriminala je medju temama ąestog samita ąefova drľava i vlada Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se danas odrľao u Beogradu i na kojem uz druge zvaničnike BiH učestvuje i visoki predstavnik Paddy Ashdown. Summit je zavrąen usvjanjem Zajedničke deklaracije koja afirmiąe regionalnu saradnju uz posebno isticanje borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. Uz ľelju za ąto skorijim prestankom ratnih dejstava u Iraku i zalaganje za mirno rjeąenje krize Albanija, BiH, Bugarska, Grčka, Makedonija, Rumunija, Turska, Zajednica Srbije i Crne Gore i Hrvatska kao promatrač izrazili su uvjerenje da UN trebaju imati centralnu ulogu u iračkoj krizi, uključujući obnovu zemlje i humanitarnu pomoć. BiH je preuzela duľnost predsjedavajućeg u narednih godinu dana, pa će naredni summit biti odrľan u Sarajevu. Iza glavne scene, jučer i danas se odvijala veoma ľiva diplomatska aktivnost. Ministar vanjskih poslova BiH Mladen Ivanić je razgovarao sa kolegama iz svih zemalja učesica summita. Osim bilateralnih odnosa razmatrana je suradnja u regionu, kao i putevi brľeg pribliľavanja EU i euro-atlatskim strukturama. Prema ocjeni Mladena Ivanića, drľave regiona su prvi put u prilici da same o sebi odlučuju. Veoma aktivan bio je i visoki predstavnik, Paddy Ashdown, koji je sa ąefom diplomatije Srbije i Crne Gore, Goranom Svilanovićem, kako je saopąteno, o unapredjenju odnosa dvije zemlje razgovarao iz ugla primjene Daytonsko-Pariskog mirovnog sporazuma. Gospodin Ashdown je pri tome dao punu podrąku vladi Srbije u borbi protiv organiziranog kriminala. On je o tome sinoć razgovarao i sa ministrom unutarnjih poslova Srbije, Duąanom Mihajlovićem poslije čega je novinarima najavio intenziviranje suradnje dva susjeda, posebno imajući u vidu, kako se izrazio, poroznost granica. Organizirani kriminal i mafija su problem cijelog regiona i na tom nivou moramo voditi borbu protiv njega, naglasio je Paddy Ashdown.

XS
SM
MD
LG