Linkovi

U Fedarciji BiH civilna kontrola nad vojnim preduzećima i prije odluke Visokog predstavnika. 4/4/03 - 2003-04-04


Ministar odbrane Federacije BiH, Miroslav Nikolić, povodom odluka visokog predstavnika u BiH Paddya Ashdowna, saopćio je danas na press konferenciji u Sarjevu da je civilna kontrola nad preduzećima koja se bave naoruľanjem i vojnom opremom u Federaciji BiH uvedena joą prije donoąenja ove odluke Visokog predstavnika. Ministar Nikolić je izjavio da Ministarstvo odbrane Federacije BiH treba osigurati reľim kontrole izvoza naoruľanja i vojne opreme na drľavnom nivou, uz pomoć Ministarstva vanjske trgovine BiH i generalnog sekretara Stalnog vojnog komiteta BiH. Federalno ministarstvo odbrane podrľava odluke Visokog Predstavnika o eliminiranju dvostrukih struktura u oruľanim snagama. Medjutim, po riječima ministra Nikolića, nije riječ o eliminiranju boąnjačke i hrvatske komponente, već o ouvođenju jedinstvenog i jasno definiranog lanca zapovijedanja. Na pitanje da li su neka preduzeća za izvoz naoruľanja i vojne opreme iz Federacije BiH prekrąila embrago UN, Nikolić je istakao da je glavna inspekcija u Ministarstva odbrane u tri navrata izvrąila nadzor u ovim preduzećima, te da nije ustanovljeno direktno krąenje embarga. "Svo naruľanje i vojna oprema koje se izvozilo nije se prodavalo niti u jednu drľavu koja je pod embargom, a to je zaključeno na osnovu certifikata o krajnjem korisniku. Za prodaju oruľja unutar BiH nije se traľio certifikat o krajnjem korisniku, jer se prodaja vrąila unutar zemlje, rekao je on. Nikolić je dodao da će, ukoliko bude postojala bilo kakva sumnja za nelegalnu prodaju oruľja unutar BiH, Ministarstvo odbrane zatraľiti novu provjeru ovih preduzeća, jer je to u interesu i ministarstva i ministra lično.

XS
SM
MD
LG