Linkovi

U komandi UNPROFOR-a u zgradi PTT inžinjeringa bila je tvornica municije? 16/7/02 - 2002-07-16


Odbrana generala Stanislava Galića je, tokom dokaznog procesa odbrane, svjedoka Tužiteljstva, egipatskog generala Abdula Razeka, koji je od avgusta 1992. do februara 1993. bio komandant UNPROFO-ovog sektora Sarajevo pitala:" Da li ste znali gdje su se nalazile fabrike oružja i municije u Sarajevu?" Svjedok je na to odgovorio:" To što mi vi govorite, apsolutno mi ništa ne znači," rekao je on, a konkretnije pitanje mu je postavio zastupnik tužbe Mark Ierace: "U razgovorima koje ste vodili u Sarajevu, je li vam ikad iko rekao da se negdje u zgradi PTT inženjeringa nalazi tvornica municije?" upitao je ovaj kanadski advokat. "Ne sjećam se toga," odgovorio je egipatski general. "Je li general Galić, s kojim ste se sastajali jednom nedjeljno, ikada pravdao granatiranje te zgrade, gdje je bio i Vaš ured, time što se u njoj nalazi tvornica municije?" bilo je slijedeće pitanje. "Ne," rekao je general Razek, a zatim dodao da je tako nešto nezamislivo: "Veoma dobro sam znao šta se u toj zgradi nalazi iznad i ispod zemlje. Na nekoliko spratova ispod nivoa zemlje bili su uredjaji za komunikacije i ekipa jedne holandske kompanije koja ih je održavala. Na drugom spratu se nalazila ambulanta i pripadnici jedne francuske čete. Jedan sprat je bio podeljen na dva dijela, u prvom su bili brigadiri koji su radili na održavanju zgrade, u drugom je bilo sklonište, u koje smo odlazili kad bi paljba na zgradu bila intenzivna. Iz istih razloga tu je bila kancelarija koja je služila kao komanda sektora i, na kraju, jedan dio je korišten kao parking za vozila UN. Nisam vidio, niti dobio bilo kakvu informaciju o tako nečem kao što je fabrika municije," rekao je bivši komandant sektora Sarajevo. Na pitanje da li je general Galić, u odgovorima na proteste komande UNPROFOR, ikad objasnio zašto granatira prostor u blizini ili samu zgradu PTT, general Razek je odgovorio da je optuženi tvrdio da je iz blizine te zgrade djelovala jedna minobacačka jedinica Armije BiH i da bi u uzvraćanju vatre poneka granata padala na neželjeno mjesto, to jest na zgradu PTT ili u njenu blizinu. "Nakon mojih protesta i stroge kontrole da se ni jedna oružana formacija sarajevskih snaga ne približi komandi UNPROFOR na više od 500 metara, kako je dogovoreno, granate su opet padale na zgradu PTT Inženjeringa. Jedna je udarilo u krov i geleri, koji su probili na najviši sprat, teško su ranili jednu od mojih sekretarica, inače Srpkinju. Ona je, eto, teško stradala od granata sa srpskih položaja," rekao je egipatski general Abdul Razek, svjedok optužbe na sudjenju generalu Stanislavu Galiću, koji se tereti za 44 mjeseca dugu opsadu Sarajeva, granatiranje i snajpersku vatru protiv njegovih gradjana.

XS
SM
MD
LG