Linkovi

Vijeće Sigurnosti o Misiji UN-a u BiH. 10/7/02 - 2002-07-10


Vijeće sigurnosti UN-a danas na otvorenoj sjednici razgovara o Misiji UN-a u BiH, odnosno njenom produžetku nakog američkog veta u vezi sa zabrinutošću Sjedinjenih država oko Medjunarodnog krivičnog suda. Današnji sastanak sazvan je na zahtijev Kanade. U pismu, kojeg je Vijeću Sigurnosti uputio stalni predstavnik Kanade u UN-u, Paul Heinbecker, kaže se da u pitanju nije samo produžetak Misije UN-a u BiH nego potencijalno neopoziva odluka koja će se negativno odraziti na cijelinu Rimskog Statuta Medjunarodnog Krivičnog Suda i uopšte na integritet sporazuma. Zasjedanje Vijeća Sigurnosti počelo je jutros u 10 sati i zatim nastavljeno u 3:30 po Istočno-Američkom vremenu, dakle prije dva sata. Medju 20 prijavljenih govornika za posljepodnevnu sesiju Vijeća Sigurnosti je i Stalni predstavnik BiH u UN-u, ambasador Mirza Kušljugić, koji je za Glas Amerike govorio neposredno pred početak poslijepodnevnog zasjedanja Vijeća sigurnosti.

M. KUŠLJUGIĆ: U ime BiH ja ću ukazati na spremnost BiH da radi na pronalaženju praktičnih rješenja koja neće ugroziti Statut Medjunarodnog Krivičnog Suda na produženju aktivnosti Misije UN-a u BiH. Mi ćemo nastojati da sa svoje strane, koliko god možemo, pošto se ne radi samo o problemima produženja Misije UN u BiH nego se radi i o općenitom odnosu prema mirovnim operacijama i odnosu prema medjunarodnom Krivičnom Sudu, doprinesemo pronalaženju kompromisa. Izrazićemo svoje uvjerenje da će na kraju politički problem koji je nastao u Vijeću Sigurnosti oko tehničkog produženja mandata biti završen pronalaženjem koncenzusa.

VOA: Kakva su stajališta drugih učesnika u dosadašnjim raspravama?

M. KUŠLJUGIĆ: Od svih članica Vijeća Sigurnosti mogli su se čuti ponovljene izjave, odnosno stavovi pojedinih država u vezi sa nastalim problemom. U tim istupima provijava namjera da se dodje do zajednički prihvatljivog riješenja za nastavak mirovnih operacija UN-a.

VOA: Da li to znači davanje imuniteta Amerikancima koji učestvuju u mirovnim misijama na osnovu bilateralnog sporazuma?

M. KUŠLJUGIĆ: Danas neće biti praktičnog rjiešavanja modaliteta. I dalje se spominju sve moguće varijante, koje su do sada bile - od člana 98 o kojem vi govorite do drugih članova Statuta Medjunarodnog Krivičnog Suda. Pravi razgovori o modalitetima riješavanja i postizanju koncenzusa očekuju se sutra i prekosutra.

XS
SM
MD
LG