Linkovi

Daniel Server: da li međunarodna zajednica u BiH  napušta Daytonski sporazum 21/12/01 - 2001-12-21


D.SERVER: Ono što međunarodna zajedniica sada nastoji uraditi u BIH je prepoznati da je evo već šest godina poslije Daytona, i da postoje načini da ga se počne prevazilaziti. Dayton je omogućio nejednak tretman tri etničke grupe u dva entiteta Bosne i Hercegovine, za što je Ustavni sud odlučio da je to pogrešno i da je čak u neskladu sa Daytonskim sporazumom. Odredjeni aspekti Dejtona se moraju mijenjati, jer, uostalom, Dayton je sporazum kojim je okončan rat, a ne sporazum kojim bi se nužno zauvijek omogućio stabilan mir. Mislim da je vrlo važno u ovom trenutku integrirati tri vojske , što Daytonom, recimo, nije omogućeno, ali što je Daytonom dozvoljeno i što je potrebno zbog vrste odnosa koje BiH želi imati sa NATO savezom. Očigledno, da se sa Daytonom ne može ostati u ćorsokaku zauvijek, postoji potreba da se on prevaziđe.

MB: Danas se u BiH u dva entitea i deset kantona na dužnosti nalazi oko 220 ministara i njihovih zamjenika. Šta se u BiH treba promijeniti, politički sistem ili nešto drugo.

D.SERVER: O tome trebaju odlučiti ljudi BiH. Zasigurno je da ima isuviše puno vladajućih struktura za tako malu državu i jako puno političara za tako malo mjesto. Ali je jako teško zamisliti kako ćete eliminirati neke nivoe vlasti. Ali ću vam ovo reći : Entiteti koji ne ispunjavaju svoje obaveze na osnovu mirovnog sporazuma, a Republika Srpska ne poštuje pravo izbjeglica i raseljenih osoba na povratak, ne bi se trebali kriti iza Daytona. Vojna funkcija, ukoliko je uopšte ima, NATO trupa u BiH je da štiti Republiku Srpsku. Ali zašto bi NATO savez štitio RS ako taj entitet ne ispunjava svoje obaveze preuzete Daytonom. Ovo su teška pitanja, ali se ona moraju postaviti nakon šest godina. Ja bih bio jako nesretan kada bih vidio da se neka od ovih pitanja riješe nastavkom ratovanja, ali čini mi se da ljudi trebaju postavljati ovakva pitanja i kazati: ovo nije prihvatljivo, trebamo provesti Daytonski sporazum mnogo bolje ukoliko želimo da nas on štiti i da nas štiti NATO savez.

XS
SM
MD
LG