Linkovi

SAD: Banke propadaju, štedni ulozi do 250.000 dolara sigurni


Odobravanje kredita „kapom i šakom" u prethodnih tri, četiri godine, vodilo je i dovelo mnoge banke u nesolventnu poziciju. Posljedice takvog olakog davanja kredita osjećaju se još uvijek i samo u drugom kvartalu ove godine banke su izgubile 3 milijarde i 700 miliona dolara. U posljednjem izvještaju o finasijskom zdravlju američkih banaka Federalna agencija za osiguranje depozita čiji je osnovni zadatak garantiranje štednih uloga Amerikanaca, navodi da je broj banaka za koje se još uvijek može reći da su problematične 416, što je veliki skok u odnosu na stotinjak koliko ih je bilo u periodu između aprila i juna. Premda taj visoki broj banaka za koje se konstatuje da su u finansijskim nevoljama ima značajne negativne posljedice po finasijske rezerve Federalne agencije za osiguranje depozita, iz Agencije uvjeravaju da su štedni ulozi Amerikanaca do 250.000 dolara po jednom računu apsolutno sigurni.

Takođe treba reći da je od početka ove godine do sada 81 američka banka je propala zbog olakog davanja kredita i drugih rizičnih plasmana. Federalna agencija za osiguranje depozita nastoji preduprijediti dalja propadanja šireći mogućnosti i osnove za otkup problematičnih banaka. Unatoč evidentnim ekonomskim poboljšanjima i oživljavanju finansijskog tržišta predsjednica Agencije Sheila Bair ističe da će biti još banaka koje će propasti:

„Očekujemo da će broj banaka koje imaju problema i koje će propasti rasti, čak i uz opravak ekonomije. Te banke i njihove teškoće biće takođe indikatori ekonomskog stanja."

Na nepovoljnu situaciju u bankama Federalna agencija za osiguranje depozita nije imuna. Njenje rezerve opale su za 20 procenata od marta ove godine. Diane Ellis, direktorica analitičkog odjela Agencije, naglašava da Agencija ima dovoljno rezervi da izdrži „oluju:"

„Naše rezerve za pokriće banaka koje propadnu su 42 milijarde dolara."

Agencija može, ako bude nužno, dobiti i kreditnu liniju američke vlade od 500 milijardi dolara, ali glavni ekonomista Agencije Richard Brown smatra da je će to biti malo vjerojatno, i kaže:

„Poenta je tome da naše rezerve mogu biti višestruko uvećane ukoliko to bude potrebno."

Stoga i predsjednica Federalne agencije za osiguranje depozita Sheila Bair ističe da štediše ne trebaju da se plaše:

„Agencija je i formirana upravo za ovakva vremena. Naši izvori su jaki i stabilni. Ulozi su sigurni, Agencija, odnosno država garantira za njih, štediše nikada nisu izgubile ni jedan cent i nikada neće."

Analitičari ističu da bi ekonomske nevolje mogla biti otežane ako dođe do daljeg propadanja banaka. Američka vlada je do sada izdvojila više od 500 milijardi dolara za otkup bankarskih dubioza od trenutka kada su finasijski počele tonuti.

XS
SM
MD
LG