Linkovi

BiH: Vlada Federacije kredit na kredit


Vlada Federacije BiH tvrdi da ima rješenje za finansijski kolaps u kojem se veći entitet Bosne i Hercegovine našao. To rješenje je kredit na godinu dana zarad izmirenja prošlogodišnjeg duga, zapravo budžetskog deficita. Kredit u iznosu od 140 miliona KM će biti uzet od pet domaćih banaka, i to sa kamatom od osam procenata. Nakon toga, članovi Vlade nadaju se novom kreditu Međunarodnog monetarnog fonda kako bi vratili kredit i kamate domaćim bankama. Ostatak deficita od 120 miliona KM pokrio bi se novcem dobijenim u procesu raspodjele državne imovine.

Informacije o novom zaduživanju u ime građana, javnosti su saopštili i pokušali opravdati premijer i ministar finansija. Uprkos rješenju prema kojem će stanovnici entiteta biti dodadno opterećeni u federalnoj vladi smatraju da se prošle godine dobro radilo.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH, je, između ostalog, rekao:

„Mislim da je najveći uspjeh da smo mi realno stvarili manjak prihoda od 510 miliona, a da su verificirane obaveze bile 260 miliona…. Znači da se, ipak, mjerama koje je poduzimalo Ministarstvo financija, a onda Vlada donosila odluku o privremenim ograničenjima utrošaka i ostalog, postigao pozitivan efekat."

Najodgovorniji ljudi za finansijsko stanje u Fedraciji javno su rekli da će se novcem iz novih kredita pokrivati investicije, te da će se tim putem novac vratiti građanima i privredi.

Odgovornost za finansijski kolaps premijer Federacije Nedžad Branković prebacio je na prethodnu vlast:

„To je ta suma novaca koju sada na ovaj način zatvaramo, dakle ovaj rebalans budžeta i ovaj program pokrića i saniranja budžetskog deficita je podvlačenje linije sa recidivima. Zbog toga moramo dalje krenuti u intenzivne reforme."

U rješavanju finansijskog kolapsa u koji su se doveli Vlada planira i oštriji nastup prema javnim preduzećima. Ministar finasija, gospodin Bevanda, smatra da javna preduzeća trebaju pokrivati Vladine dugove, umjesto što od zarađenog novca ostvaraju kamate u bankama:

„I građani će plaćati veliku cijenu, dok javna poduzeća oročavaju u istim tim komercijalnim bankama na osnovu Zakona o javnim nabavkama svoja slobodna srestva po kamati od 8,2 posto. Premijer to maloprije nije rekao, ali za iduću je sjednicu, na osnovu zaključka sa prošle… sva javna poduzeća su dužna da prezentiraju preliminarna izvješća za prošlu godinu, da Vlada odluči koliko će povući dividende. Istovremeno su dužni da daju podatke o oročenim sredstvima u poslovnim bankama."

Pitanje Zakona o civilnim invalidima još jednom je potisnuto za kasnije, dok se ratnim vojnim invalidima najavljuje skora isplata zakašnjelih invalidnina.

Za Glas Amerike iz Sarajeva Aldin Arnautović

2'38

XS
SM
MD
LG