Linkovi

Kwanzaa: Slavljenje kulture Afro-amerikanaca


Kwanzaa je otpočela prije 42 godine, kao slavljenje kulture Afro-amerikanaca i Afrikanaca širom svijeta. Inicirali su je američki crnci, kako bi očuvali i ojačali vrijednosti afričke kulture koja se fokusira na porodične i socijalne vrijednosti. Za Glas Amerike o proslavi Kwanze govori novinarka Kimberly Russell.

Za mnoge Afro-amerikance, praznični period izmedju 26-og decembra i prvog januara dobio je novo značenje sa slavljenjem Kwanzae.

Willie Wilson, svećenik baptističke crkve:

"Kwanzaa je afričko-američki praznik zasnovan na različitim svečanostima posvećenim prvoj berbi plodova u afričkim zemljama kojima se ljudi kolektivno zahvaljuju Stvoritelju na plodovima i žetvi, i kroz koje se duhovno okrepljuju za nove napore u Novoj Godini."

Willie Wilson je svećenik u baptističkoj crkvi Union Temple u Washingtonu, koja Kwanzu proslavlja više od 20 godina.

"Od kako je Kwanzu uspostavio Dr. Ron Karenga, 1966. godine, postoji sedam principa koji idu sa sedam simbola i sedam svijeća u svijećnjaku "kinara", i svakog dana se razgovara o različitom principu. Prvi princip je Umoja, što znači jedinstvo. Drugi je Kujichagulia, ili samoopredjeljenje. Treći je Ujima - zajednički rad i odgovornost. Četvrti je Ujamaa, kao zajednička ekonomija. Peti je Nia, odnosno namjera. Šesti je Kuumba, ili kreativnost i sedmi je Imani, što znači vjera", kaže svećenik Wilson.

Noćas se slavi Ujamma, što na Swahili jeziku znači "zajednička ekonomija". Svećenik Wilson objašnajva.

"Iz Afričko-američke korporacije za razvoj će govoriti o specifičnim poslovima afro-amerikanaca u gradu, i kako ujedinjeni, uz kolektivni napor, možemo praviti kapital, otvarati nove poslove u našoj vlastitoj zajednici, kaže Wilson."

"Kwanzaa nam pomaže da uspostavimo vrijednosti. Pomaže nam da uspostavimo obrede za našu djecu", kaže Dorothy Winbush, koja je autor knjige "Kompletna Kwanzaa".

"Ukoliko želimo očuvati neke vrijednosti, ukoliko želimo da se prenose na nove generacije mi moramo biti ti koji će uspostaviti naše rituale, i učiti našu djecu. I to je ono što nas je podstaklo da se u ovo doba godine možemo osvrnuti i odlučiti šta je zaista važno. I, mi možemo pomoći našoj djeci da se fokusiraju, možemo prenijeti nasljedje, tradiciju, tehniku preživljavanja, sve što trebamo za našu djecu, i oni znaju da se na kraju godine nešto očekuje", kaže gospodja Winbush.

Kwanzaa Afro-amerikancima daje mogućnost da se okupe u društvu porodice i prijatelja, dok odaju poštovanje svom kulturnom nasljedju.

XS
SM
MD
LG