Linkovi

Novi izvještaj Svjetske Banke o korupciji


Zvaničnici Svjetske banke kažu da u zemljama Istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza koje su u tranziciji, dolazi do smanjenja korupcije od 2000-te naovamo. Međutim, kako bi se stanje unaprijedlilo, potrebno je dodatno provođenje reformi.

Najnoviji izvještaj Svjetske banke pod naslovom " Anti-korupcija u tranziciji 3: Ko pobjeđuje i zašto? , se fokusira na korupcijska kretanja u periodu od 200O - 2005 godine. Istraživanje obuhvata više od 20 hiljada kompanija u 26 bivših socijalističkih zemalja Evrope, Centralne Azije i Turske. Cheryl Gray, jedna od autorica ovog izvještaja i jedna od direktorica Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije, kaže da je korupcija u ovom dijelu svijeta u opadanju.

Gray:Ovo je iznenadjenje , jer ljudi misle da se sa korupcijom nikada ne možete izboriti,ili da će ona neminovno porasti.

Značajnije reforme u politici i institucijama, uključujući pojednostavljenje poreskog sistema i reformu carina, doprinose sveukupnom opadanju korupcije u zemljama tranzicije. Međutim, korupcija je mnogo češća u zemljama Istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza nego u većini zemalja Zapadne Evrope.Tako je korupcija u sudstvu još uvijek velika pošto zemlje tek sada počinju da rješavaju ovaj problem- kaže se u izvještaju. Cilj priključenja EU je snažan motiv za zemlje koje priželjkuju članstvo kaže gospođa Gray.

Gray: U odnosu na ovo pitanje, EU igra pozitivnu ulogu u regionu. Članice EU brinu o smanjenju korupcije i održavanju snažnih vlada, odgovornih vlada, dobrih pravnih institucija, dobrog carinskog sistema.

U izvještaju se kaže da potencijalne članice EU pojačavaju svoju borbu protiv korupcije kako bi udovoljili standardima EU. EU je omogućila tehničku pomoć i redovno nadgledanje sadašnjih i bivših zemalja kandidata. Snažno liderstvo je ključ borbe protiv korupcije- takodjer se kaže u izvještaju.Svaka zemlja koja je bila uspješna u borbi protiv korupcije imala je lidere koji su se snažno zalagali za reforme.Izvještaj Svjetske banke pod naslovom " Anti-korupcija u tranziciji 3: Ko pobjeđuje i zašto? se može pročitati ne Internetu, a adresa je www.worldbank.org


XS
SM
MD
LG