Linkovi

Odbačena žalba Miroslava Deronjića


Danas je Haški sud jednoglasno odbacio žalbu Miroslava Deronjića na prethodno dosudjenu kaznu od 10 godina zatvora.

Bivši predsjednik Kriznog štaba Bratunca je, nakon što je priznao krivnju za zločine nad Bošnjacima sela Glogova, osudjen marta 2004. godine na 10 godina zatvora. Na takvu presudu se optuženio žalio, smatrajući da su , za razliku od olakšavajućih okolnosti, one koje su otežavale njegov položaj uzimane u obzir pri odmjeravanju kazne.

Deronjić je maja 1992. godine naredio napad na selo Glogovu i deportaciju Bošnjaka iz tog sela.Tada je ubijeno 62 civila, uništene brojne kuće i seoska dzzamija. Olakšavajuća okolnost koja je uticala na izricanje danas potvrdjene kazne je bila da je optuzzeni priznao zločin i suradjivao sa haškim tužiteljima.

Medjutim, danas je Žalbeno vijeće odbacilo argumente Deronjićeve žalbe, stavom da je Prvostepeno vijeće Haškog suda ravnomjerno odmjerilo dokaze i na osnovu njih donijelo ispravnu odluku. Haški tribunal je u medjuvremenu danas odobrio transfer procesa Željku Mejakiću, optuženom za zapovjedanje ozloglašenim logorom Omarska, na sud u Bosni i Hercegoivni.

Mejakiću i još trojici - Dušanu Fušteru, Momčilu Grubanu i Dušku Kneževiću, će se suditi u Sarajevu, za čiji je sud Haški Tribunal odlučio da je kompetentan i da će četvorici osudjenika obezbijediti pošteno sudjenje. Osudjenici su medjutim ranije zahtijevali da se njihova sudjenja prebace na sud u Srbiji i Crnoj Gori.

XS
SM
MD
LG