Linkovi

Rat u Iraku i Afganistanu smanjuje broj regruta u Americi


Američka vojska je danas objavila najnovije podatke o broju novoregrutiranih vojnika i sasvim je jasno da oružane snage imaju problema sa popunjavanjem svojih redova. Danas objavljene cifre pokazujuda se taj nezadovoljavajući trend još pogoršava. Ako želi da dostigne godišnji plan i do kraja fiskalne godine, 30. septembra, regrutuje ukupno 80 hiljada novih vojnika, američka vojska će u nepuna 3 mjeseca morati da mjesečno regrutira po 10 hiljada vojnika.

Pogibije američkih vojnika u Iraku i Afghanistanu odražavaju se na broj novih regruta mnogo ozbiljnije nego što je vojska ikada predvidjala. Podaci pokazuju da po prvi put u posljednjih 6 godina neće biti ostvaren godišnji plan popunjavanja američkih oružanih snaga.
Vojska nije ispunila svoje mjesečne planove regrutacije u februaru, martu, aprilu i maju. Zapovjednici su na taj trend odgovorili šaljući na teren stotine novih vrbovnika, poput Jaymesona Wilcoxa koji je služio u Iraku.

”Govorim im o tome šta sam ja iskusio i nastojim im pomoći oko njihove odluke. Pokušavam da im malo ljudskijim učinim razgovor sa vojnim vrbovnikom.“

U fokusu pažnje su i roditelji. U situaciji kad u Iraku dnevno u prosjeku ginu dva vojnika - roditelji svoju djecu odgovaraju od vojne službe.

Elemr Frye, nerdnik: Na to pitanje ljudi zaista moraju sami odgovoriti. Kad sam ja sa 22 godine ušao u vojsku nije bilo nikakvog rata, ali moja majka ni tada nije željela da ja budem vojnik.

Bill Kelo, Vojan služba za oglašavanje i odnose sa javnošću: Moraćemo da se više potrudimo da kažemo našu stranu priče i da odgovorimo na pitanja roditelja i učenika. I mi to činimo, naročito naši vrbovnici.

Rad na regrutaciji postajaće sve teži. Negativni pokazatelji iz maja mjeseca mogli su biti i gori, ali je plan regrutacije na vrijeme smanjen za više od hiljadu i 300 novih regruta.


XS
SM
MD
LG