Linkovi

ELECTORAL COLLEGE DANAS


Electoral College je i danas metod biranja predsjdnika i podpredsjendika.

Partije biraju svoje kandidate za predsjednika na konvencijama krajem ljeta.

Birači glasaju za predsjendika svake 4 godine, u utorak nakon prvog ponedjeljka u Novembru.

I dok su na listi imena kandidata za predsjednika, i podpredsjednika birači ne glasaju direkno za njih. Ustvari, oni glasaju za partijske elektore u svojoj drľavi.

U decembru ti elektori zvanično daju svoje glasove za predsjednika i podpredsjednika.

Electoral College ima 538 elektora, jednako koliko je zastupnika u Zastupničkom domu Kongresa, senatora u Senatu, plus tri za District of Columbija, odnosno glavni grad Washington D.C.

Svaka drľava ima onoliko elektora koliko ima zastupnika i senatora u Kongresu.

Wyoming, na primjer, ima 3 elektorska glasa, a Californija kao najnaseljenija, sa 52 zastupnika i dva senatora ima 54 elektroska glasa.

Da bi bio izabran za predsjednika ili podpredsjednika kandidat mora dobiti 270 glasova.

Sistem Elektoral Collega je pobjednik nosi sve. To znači da partija čiji kandidat dobije većinu, makar ona bila minimalna, odnosi sve glasove elektora. Izvjestan izuzteka od ovog pravila postoji u drľavama Maine i Nebraska.

Vecina drľava, medjutim, ne zahtijeva od elektora da glasa za kandidata koji je osvojio naviąe glasova birača, ali to elektori uglavnom rade. Naravno, uz izuzetke, kao ąto je bio 1976 kada je elektor iz Washingona glasao za Ronalda Regana, mada je Gerald Ford osvojio većinu glasova birača u toj drľavi.

Electoral College je ponovo postao tema rasprava nakon posljednjih izbora 2000-te kada je Al Gore primio većinu glasova birača, ali je za predsjednika, zbog nesporazuma oko prebrojavanja glasova na Floridi, tek odlukom Vrhovnog suda za predsjednika izabran George W. Bush.

Inauguracija novog predsjendika obavlja se 20-tog januara, nakon izborne godine. Pri tome svaki predsjednik izgovara jednostavnu zakletvu:

Ja se svečano obavezujem da ću vjerno obnaąati duľnosti predsjednika SAD i svom svojom moći čuvati, ątititi i braniti Ustav SAD.

XS
SM
MD
LG