Linkovi

DUFFY: Kada bi upetljani u korupciju bili kažnjavani, to bi promijenilo situaciju


Peter Duffy je Direktor USAID u Bosni i Hercegovini. Ovaj diplomata u BiH je dvije godine a prije toga radio je u Ukrajini, Moldaviji, Afganistanu. USAID je u BiH neprestano angažiran na borni protiv korupcije.

VOA: Radili ste u različitim zemljama… Možete li uporediti stanje i stepen korupcije u tim zemljama i Bosni i Hercegovini?

DUFFY: Ne možete porediti štetu koju u različitim zemljama nanosi korupcija. Svugdje je bolno i teško. Ne bih poredio BiH sa drugim zemljama, ali ću reći da smo u BiH u kritičnom trenutku. Jer, čini se da nema dokaza o kaznama za korupciju. U drugim državama koje ste spomenuli, posebno u Ukrajini i Moldaviji političari koji su bili angažirani u koruptivnim aktivnostima su platili cijenu. Kriminalno ili od glasača. U BiH nismo vidjeli nešto od toga. Zbog čega se čini da korupcija raste, a ljudi postaju obeshrabreni.

VOA: Šta bi po vama bio razlog za to?

DUFFY: Dio problema je jer ne postoji značajniji javni zahtjev za borbu protiv korupcije. I sa malo ili nimalo dokaza o tome da postoji odgovornost, ljudi postaju obeshrabreniji. Posebno u zadnjih nekoliko godina, više civilnig grupa koje prate situaciju u BiH su zabrinute zbog činjenice da se institucije koje bi trebale biti nezavisne, od VSTV-a preko Izborne komisije do Agencije za borbu protiv korupcije, čine više pod uticajem političkih interesa. Politizacija tih institucija čini stvar težom za borbu protiv korupcije.

Ovdje sam tek dvije godine. Ali ono što sam primjetio za ovo vrijeme jeste da kada čujete za nekog javnog službenika, vi čujete i za partiju kojoj pripada. To je neobično. U normalnim okolnostima vi ne biste ni znali političko opredjeljenje ljudi koji su u nekom anti.koruptivnom odboru, komisiji ili sudskom vijeću. Zato mislim da je rastući politički uticaj na te institucije ono što podriva borbu protiv korupcije u BiH.

VOA: Šta je rješenje? Koji je put napolje?

DUFFY; Nekoliko stvari se može uraditi, ako govorimo o VSTV-u. Postoji dosta preporuka, od EU ili OSCE-a, o tome kako imenovati članove VSTV-a. Stvari koje reguliraju procedure za transparentno napredovanje sudaca i tužilaca. Sve to je na raspolaganju. Dosta agencija je angažirano radeći na tome. Ali to će zahtjevati više od oboje. Vladine volje i javnog zahtjeva - koji možemo vidjeti da raste.

VOA: Šta mislite o terminu “Zarobljena država” koji u zadnje vrijeme sve češće prati BiH?

DUFFY: Vjerujem da u svakoj instituciji koja radi u BiH možete naći ljude koji rade na tome da se bore protiv korupcije. Dakle, postoje takvi glasovi. I vidite dokaze da dobar novinarski rad može primorati vladu na akciju ili da promijeni odluku. Dakle, mislim da postoji načini za borbu protiv korupcije. Konkurencija u politici i društvu.

Ne mogu komentarisati kako je nastala složenica Zarobljena država niti mogu reći da li je zarobljena ili ne. Ali ono što se može vidjeti u institucijama da postoje ljudi koji žele da se bore protiv korupcije. Zato je najvažnije da se takvima omogući da rade i rastu.

VOA: Koliko visoko je anti-korupcija na listi vaših prioriteta?

DUFFY: Vrlo visoko. Naša neprestana dva cilja su kreiranje poslova i borba protiv korupcije. Što se tiče javnosti, radna mjesta su uvijek prvi prioritet ali je antikorupcija često drugi. Ako se ne bi time bavili, potkopali bi sve drugo što radimo.

Govorio sam to i prije. Korupcija je kao virus u kompjuteru. Usporava sve drugo. Progres u zdravstvu je spor zbog korupcije. Progres u investicijama također. Progres u obrazovanju je sporiji zbog korrupcije. Ako se time ne bavimo, nećemo ispuniti naše druge ciljeve.

VOA: Neki ljudi bi reki da je to majka svih problema u BiH. Da li bi ste se složili?

DUFFY: Da. Stalno slušamo o ljudima koji napuštaju BiH. Ja mislim da je korupcija razlog. I ne krivim ih. Da sam ja 25-godišnjak, obrazovan, i da osjetim da nemam šansi da se takmičim za dobar posao u svojoj zemlji, zbog toga što nemam dobre političke veze, to je ta percepcija, i ja bih otišao.

Mislim da javnost to prepoznaje. Da bi mladi ljudi vjerovali da imaju budućnost u BiH moraju da vjeruju da imaju šansu. I sve dok ne vide da postoji takmičenje zasnovano na kompetencijama, neće u to vjerovati.

VOA: Ljudi postau cinični. Slažete li se?

Ljudi mi stalno govore, to je tako. I to je opasno razmišljanje. Ne bih išao daleko i nazvao to ciničnim, ne mislim da su ljudi koje ja srećem cinični, ali vjerujem da postoji skepticizam o tome koliko se može uraditi. Na žalost.

VOA: Kako se to može promijeniti?

To je kokoška - jaje problem. Ako ljudi ne vjeruju da mogu promijeniti onda se promjene neće ni desiti. Mislim, kada bi postojao uspjeh u kažnjavanju ljudi koji su upetljani u korupciju to bi moglo "promijeniti igru".

Na nižim razinama postoje takvi slučajevi ali ta vrsta odgovornosti nije dosegla nivoe koje bi javnost primjetila. Sve je više dokaza u kojima novinari istraživači pišući o korupciji, pronalaze publiku. To je vjerovatno funkcija digitalnog doba. Ljudi mogi pročitati na internetu. Prema podacima koje mi dobijamo sve više ljudi čita takve priče, od kredibilnih novinara. To je pozitivan znak.

Kao što znate, dosta medija ovdje su pod nekom vrstom političkog uticaja. Povećanje broja medija koji donose takve priče moglo bi promijeniti situaciju.

XS
SM
MD
LG