Linkovi

BiH

PIC: Reforme usporene do mrtve tačke


Sastanak Vijeća za provedbu mira (PIC), Sarajevo, juni 2018.
Sastanak Vijeća za provedbu mira (PIC), Sarajevo, juni 2018.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) konstatirao je da se od održavanja njegovog posljednjeg sastanka napredak na političkim i ekonomskim reformama usporio gotovo do mrtve tačke, sa malim izuzecima.

Iako je BiH predala odgovore na upitnik EU, usvojila niz zakona o akcizama te je bilo određenih napora na jačanju regionalne suradnje, provedba reformi je gotovo prestala, posebno na nivou države i Federacije BiH.

Došlo je do nazadovanja u oblasti vladavine prava, a i dalje postoji ozbiljna zabrinutost kada je riječ o nezavisnosti medija i retorike koja sve više produbljuje podjele. Političke stranke iz FBiH i dalje odbijaju kompromis o suštinskim izmjenama Izbornog zakona BiH.

Nesrazmjerne nabavke dugih cijevi koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona izazvale su zabrinutost. Sa ovim se ne slaže Ruska Federacija.

Upravni odbor PIC-a apelirao je na bh. političke i institucionalne lidere na relevantnim nivoima vlasti:

 • da se u predizbornom periodu i nakon njega suzdrže od nacionalističke retorike koja produbljuje podjele. Da osiguraju mirnu provedbu slobodnih i pravičnih izbora.
 • da hitno provedu odluku Ustavnog suda BiH u takozvanom “predmetu Ljubić” u vezi sa Domom naroda Federacije, kako bi se omogućila neometana provedba izbornih rezultata i formiranje zakonodavnih i izvršnih vlasti na svim nivoima. Da bez daljnjeg odlaganja provedu odluku Ustavnog suda BiH o Mostaru.
 • da daju podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH u organizaciji općih izbora 2018. i suzdrže se od bilo kakvog političkog pritiska na ovo tijelo.
 • da poduzmu korake kako bi osigurali da izbori budu kredibilni, između ostalog i tako što će osigurati da birački spiskovi budu tačni i da poboljšaju transparentnost biračkih komisija.
 • da nakon izbora i formiranja vlasti provedu odluku Sejdić-Finci i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava.
 • da podržavaju vladavinu prava, osobito jačajući institucije nadležne za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH. Da se suzdrže od osporavanja i ugrožavanja pravosudnih institucija na državnom i entitetskom nivou i provode njihove odluke.
 • da hitno provedu odluku Ustavnog suda o Zakonu o krivičnom postupku tako da omoguće pravosudnim i tužilačkim institucijama u BiH da efikasno rješavaju teška krivična djela, u skladu sa Konvencijom o međudržavnom organiziranom kriminalu UN-a.
 • da hitno provedu odluku Ustavnog suda BiH o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH i sačuvaju kapacitete BiH da nastavi suradnju kao pouzdan partner u obavještajno-sigurnosnoj suradnji.
 • da se konstruktivno i odgovorno angažiraju na efikasnoj provedbi svih reformi ključnih za poboljšanje života bh. građana kako bi se, između ostalog, unaprijedila evropska perspektiva BiH. Potrebno je snažno političko opredjeljenje lidera u BiH za provedbu daljnjih socijalno-ekonomskih reformi i jačanje vladavine prava i javne uprave u skladu sa evropskim standardima, što proizlazi i iz relevantnih aspekata Deklaracije iz Sofije, usvojene na nedavnom Samitu EU i Zapadnog Balkana.
 • da poboljšaju suradnju između svih nivoa vlasti kako bi osigurali, između ostalog, neometano učešće BiH u procesu pripreme Mišljenja Evropske komisije i s tim povezanim upitima.
 • da nastave da unapređuju regionalnu suradnju u različitim oblicima, sa ciljem davanja svoga doprinosa održivom pomirenju, većem međusobnom razumijevanju, jačanju novih prilika za ekonomski razvoj i bolje kulturne veze kao i da unapređuju regionalnu stabilnost.
 • priznajući ustavnu nadležnost BiH za “politiku i propise iz oblasti imigracija, izbjeglica i azila”, da provedu Akcioni plan hitnih mjera Vijeća ministara BiH za rješavanje humanitarnih i sigurnosnih aspekata sve većeg priliva migranata u BiH. U vezi s tim, Upravni odbor podržava bolju razmjenu informacija i suradnju među agencijama.

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu u decembru 2018. godine.

XS
SM
MD
LG