Linkovi

VSTV: Uredu disciplinskog tužioca podneseno najviše prijava protiv sudija


Arhiv - Sjednica VSTV-a (Foto: CIN)
Arhiv - Sjednica VSTV-a (Foto: CIN)

Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević prezentirala je Izvještaj o radu Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog tužilačkog vijeća (VSTV) za 2020., navodeći da je ovaj ured imao 1.342 pritužbe, od čega je iz 2019. godine prenesena 621 neriješena pritužba.

“Tokom 2020. godine, registrovane su 722 pritužbe od kojih je 660 zaprimljeno, a 62 predmeta su registrovana po službenoj dužnosti. Ukupan broj registrovanih pritužbi je za 14,4 posto manji u odnosu na 2019. godinu, znači 843 pritužbe”, kazala je Kurspahić-Nadarević.

Od 2018. godine riješeno je, kako je navela, ukupno 886 pritužbi, od čega 316 iz 2020. godine. Kako je kazala, broj neriješenih pritužbi na kraju 2020. godine bio je 470, za 24 posto manji u odnosu na 2019. godinu, kada je bila 621 pritužba. Ujedno, ovo je, prema njoj, najmanji broj neriješenih pritužbi na kraju godine u zadnjih deset godina.

“Najveći broj pritužbi i očekivano, podnesen je protiv sudija, dok je nešto manje podneseno protiv tužilaca, što je također u srazmjeru sa ukupnim brojem sudija i tužilaca u strukturi nosilaca pravosudnih funkcija. Tako je protiv sudija podneseno 492 pritužbe, a protiv tužilaca 167 pritužbi”, rekla je ona.

Tokom 2020. godine pokrenut je 31 disciplinski postupak protiv 31 nosioca pravosudne funkcije, kazala je Kurspahić-Nadarević, od kojih je 12 protiv osoba protiv kojih su već vođeni disciplinski postupci, od čega je devet sudija i tri tužioca.

Ured disciplinskog tužioca u potpunosti je realizovao aktivnosti previđene i planirane programom rada VSTV-a za 2020. godinu, rekla je.

Tokom prezentacije Izvještaja o neovisnosti, odgovornosti i kvalitetu rada pravosuđa u BiH 2018.–2020., Projekat poboljšanja kvaliteta pravosuđa (IJQ), čiji je fokus efikasnost rada sudova i unapređenje kvaliteta rada, rečeno je da je u januaru prošle godine rađena procjena indikatora neovisnosti i odgovornosti, između ostalog od dva vanjska revizora koji ne dolaze iz pravosuđa.

Kako je prezentovala Ana Bilić, u okviru upitnika formalna neovisnost za VSTV ocijenjena je kao jako dobro uređena, dok je organizacijska autonomija upravljanja sudom u vezi sa imenovanjem sudaca i disciplinskih mjera ocijenjena sa 80 posto, a u nekim dijelovima i 93 posto. Što se tiče pravnog osnova, rezultati pokazuju da su suci formalno vezani zakonom, da su mehanizmi za određivanje plaće sudaca određeni zakonom, te da je pravosuđe uključeno u provjeru pravosudne reforme, navela je ona.

“U smislu formalnih pokazatelja, BiH ima jako visoku ocjenu i dosta višu u odnosu na puno razvijenije zapadnoevropske zemlje”, rekla je Bilić, te da je što se tiče organizacijske autonomije VSTV organizovan u velikoj mjeri sa smjernicama i standardima IJQ, te je organizacijska autonomija mnogo viša u odnosu na evropski prosjek.

Niža ocjena je data za finansiranje pravosuđa, čak 33 posto i pokazuje financijsku ovisnost.

Imenovanje sudaca se, kako je navela, ne zasniva isključivo na stručnosti i postignućima, te ne postoji politika kojom bi se poticala različitost u postupku imenovanja.

Za 2020. godinu, neovisnost je ocijenjena sa 29 posto, te je rečeno da je ocjena vrlo niska u odnosu na evropski standard koji je 61 posto.

“Mi se nalazimo u rangu zemalja koje imaju jednu od najnižih percepcija neovisnosti pravosuđa. Ono što jeste zabrinjavajuće da ova percepcija je jako niska i kod nositelja pravosudne funkcije gdje samo 30 posto ispitanika smatra da je pravosuđe neovisno”, kazala je Bilić.

Također je navedeno da je percipirano odsustvo korupcije ocijenjeno sa 57 posto , “što je malo više u odnosu na evropski prosjek koji je 51 posto”.

U zaključcima Stalnog odbora za efikasnost i kvalitet sudova i Stalnog odbora za efikasnost i kvalitet tužilaštava u vezi sa preporukama Trećeg izvještaja o odgovoru pravosuđa na kvalitet korupcije i sindrom nekažnjavanja i Odjeljenja za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima, identificiran je pad produktivnosti Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i Tuzli, ali i generalno je primijećen pad potvrđenih optužnica.

“Primijećen je drastičan pad broja potvrđenih optužnica, od 233 potvrđene optužnice u predmetu korupcije, samo 0,4 posto je predmet visoke korupcije i 6,4 posto u predmetima srednje korupcije”, navedeno je na sjednici.

Sjednica VSTV-a nastavlja se sutra u Sarajevu.

  • 16x9 Image

    DETEKTOR .BA

    Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je medijska nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu i objavljuje na platformi Detektor. Specijalizirana za praćenje i izvještavanje sa suđenja za ratne zločine, korupciju i terorizam. Novinari BIRN-a BiH godinama su vodeći izvori za javnost iz oblasti tranzicijske pravde, vladavine prava i ekstremizma.

XS
SM
MD
LG