Linkovi

SAD: Što je generalni inpektor?


Daniel R. Levinson, jedan od američkih generalnih inspektora
Daniel R. Levinson, jedan od američkih generalnih inspektora

Generalne inspektore imenuje predsjednik Sjedinjenih Država, a oni izvještaje o radu ministarstava i agencija za koje su zaduženi podnose Kongresu.

Američka vlada razvila je sistem nadzora i kontrole nad troškovima kojima se, kroz federalna ministarstva i agencije, finansiraju brojni programi, projekti i državne usluge na saveznom nivou. Tim nadzorom i kontrolom obuhvaćene su i privatne kompanije koje realiziraju brojne ugovore koje dobiju na tenderima koje raspisuje federalna vlada. Osnovni cilj sistema je spriječiti korupciju, nekazonitosti i neracionalno trošenje novca Amerikanaca, poreskih obveznika, a najjače uporište je generalni inpektor.

Daniel Levinson je jedan od brojnih generalnih inspektora. Kontrolira utrošak svakog dolara od 940 milijardi dolara bužeta federalnog Ministarstva zdravlja. Radni ured mu je tom ministarstvu, ali Daniel Levinson zapravo radi za Kongres i Amerikance.

O svom radu, istovjetnom po nadležnostima i obavezama i svih drugih generalnih inpektora, Daniel Levinson kaže:

"Pratimo, moji saradnici i ja, tokove novca koji protiče kroz Ministarstvo. Istražujemo svaku moguću zloupotrebu, svaku eventualnu kriminalnu aktivnost i optužujemo one koji su za tako nešto odgovorni. Takođe, analiziramo moguća poboljšanja u procesu realizacije programa i ugovora i sugeriramo, pa i zahtijevamo, od zdravstvenih organizacija poboljšanja njihovih usluga."

Milijarde dolara koje se troše na zdravstvene programe velika su mogućnost za prevare i korupciju. Zahvaljući kontrolama i istragama koje je inicirao ured generalnog inpektora u posljednjih pet godina izrečeno je na nadležnim sudovima skoro 38 hiljada pravosnažnih presuda za protiv-zakonito postupanje i Ministarstvu zdravlja vraćeno nelegalno otuđenih preko 23 milijarde dolara.

Generalne inspektore imenuje predsjednik Sjedinjenih Država, oni izvještaje o radu ministarstava i agencija za koje su zaduženi podnose Kongresu, a takođe informišu i nadležne ministre i čelnike agencija.

Neovisnost njihovog rada je ključni preduvjet uspješne kontrole, naglašava predstavnik nevladine organizacije za praćenje rada federalne vlade Michael Smallberg:

"Idealno je ako, i kada postoji određeni rivalitet između generalnog inspektora i čelnika ministarstva ili agencije. Ne antagonizam, ne sukob, nego zdrava distanca među njima."

Dobar primjer odvojenosti i neovisnosti funkcije i rada generalnog inpektora i ministra je program federalnog Ministarstva finansija čiji je cilj bio pomoći milionima Amerikanaca koji su se prije pet godina našli u teškoćama vezanim za otplatu kredita za kupovinu kuća i stanova.

Neil Barofsky, generalni inspektor imenovan za kontrolu provođenja tog programa i utroška novca, vrlo često je javno kritikovao tadašnjeg ministra finansija Timothy Geithnera zbog favoriziranja velikih banaka na uštrb običnih Amerikanaca. O tome on danas kaže:

"Jedini način da taj program prođe kroz Kongres i bude ozakonjen bile su garancije i predsjednika i ministra finansija da će to biti program koji će pomoći i bankama, ali i vlasnicima kuća i stanova u finansijskim nevoljama. Procjenjivano je da će oko 4 miliona Amerikaca, zahvaljući tom programu, ostati u, na kredit kupljenim, domovima. Realizacija tog programa bila je apsolutni promašaj."

Nešto pomoći dotaklo je samo mali broj dužnika. Garancije i obećanja data Kongresu nikada nisu ispunjena. Ministar finansija, najogovorniji za provedbu tog programa u martu 2011. godine bio je prisiljen podnijeti ostavku.
XS
SM
MD
LG