Linkovi

BiH mora uraditi procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma


Projekat će trajati godinu dana
Projekat će trajati godinu dana

Bosna i Hercegovina (BiH) nema urađenu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Zbog toga je danas u Sarajevu održana radionica kojom je pokrenut projekat u organizaciji Svjetske banke, a koji će trajati godinu dana.

Claudio Stroliga, ekspert Svjetske banke, kaže da je na institucijama BiH da naprave procjenu rizika, a nakon toga da izrade dokument za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

„Cilj je taj, ne da se samo uradi krasan papir, nego da se taj papir na kraju implementira“, dodao je on.

Svjetska banka je ovaj projekat pokrenula u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije, Uredom ujedinjenih naroda za borbu protiv kriminala i droge (UNODC), Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i Ministarstva sigurnosti BiH.

Kao i u drugim, BiH kasni i u ovom segmentu, rekao je Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH, te napomenuo da je još 2012. godine bilo naloženo da se počne sa izradom procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Takve procjene do sada u BiH, kako kaže Krešić, radile su pojedine finansijske institucije, ali isključivo za svoje potrebe.

„Ali jedna ovakva sveobuhvatna procjena za sve finansijske institucije unutar Bosne i Hercegovine do sada nije napravljena“, dodao je on.

Damirka Mioč, šefica delegacije BiH pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), podsjeća da je Moneyval skinuo BiH sa sive liste, jer su napravljeni pomaci i trenutno se nalazi “ u redovitom procesu izvještavanja“.

Međutim, međunarodna grupa koja prati spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FATF ) i dalje drži BiH na sivoj listi, jer je, pojašnjava Mioč, „nekoliko područja koje je ocijenjeno kao problematično“.

„Poznato je da postoji FATF akcijski plan i do kraja ove godine mi radimo na realizaciji preporuka po tom akcijskom planu i nadamo se da će i to biti uspješno realizirano“, dodala je ona.

U izvještaju Evropske komisije za 2015. godinu stoji da je BiH prihvatila da riješi strateške nedostatke u ovoj oblasti. U izvještaju je navedeno da je i dalje mali broj potvrđenih optužnica i pravosnažnih presuda koje se odnose na pranje novca.

Jednu od takvih presuda Sud BiH će objaviti ove sedmice, 13. oktobra. Presuda će biti izrečena Srpku Vučenoviću, koji je optužen da je na račune otvorene u nekoliko banaka na području RS-a primio 730.000 američkih dolara i 512.000 eura, a što potječe od trgovine ljudima, odnosno radne eksploatacije radnika iz BiH u Azerbejdžanu.

XS
SM
MD
LG