Linkovi

St. Johns Univerzitet „Slavnih knjiga“


St. Johns Univerzitet „Slavnih knjiga“
St. Johns Univerzitet „Slavnih knjiga“

Univerzitet St. Johns izgleda kao tipična američka visokoškolska institucija,ali kada zadjete u njegove učionice vidite da se razlikuje od svih drugih u Sjedinjenim Državama. U ovoj maloj instituciji, na oko 60 kilometara sjeverno od Washingtona, svaki student je posvećen čitanju klasika zapadne civilizacije. Zbog toga je St. Johns još poznat kao Škola slavnih knjiga.

Oko 450 studenata St. Johnsa dobrim dijelom vjeruju u dijalog, neobičnu vrstu dijaloga. Oni na svojim časovima razgovaraju o knjigama autora koji su živjeli prije hiljade godina. Neobično je i to da nema klasičnih predavanja. Studenti sa nastavnicima jednostavno razgovaraju o knjigama koje su pročitali.

Michael Dink, dekan St. Johns Univerziteta
Michael Dink, dekan St. Johns Univerziteta

Michael Dink je dekan St. Johns Univerziteta. On kaže da ih zanima istina i traženje istine: „Nema pojedinca ili jedne knjige sa svim odgovorima. Prema tome, mi treba da razgovaramo, treba da učimo od drugih."

Mnogi studenti St.Johnsa upravo taj pristup obrazovanju navode kao glavni razlog dolaska. Ali se ne slažu koja im je knjiga najdraža. To nije ni čudo sobzirom da je na listi St. Johnsa oko 100 knjiga.

Dylan Knight Rodgers smatra da upravo tu može najpotpunije živjeti intelektualni život, a najdraža knjiga mu je Ilijada, jer smatra da pruža puni spektar ljudskog iskustva.

Geral Newman, je došao jer je, kako kaže, osjećao da nigdje drugdje ne može postavljati pitanja koja želi, kao što može na ovom Univerzitetu. Geralova najdraža knjiga iz programa je Odiseja, jer istražuje ljudsko iskustvo potpunije nego i jedna druga knjiga koju je pročitao.

"Moja najdraža knjiga, do sada, je Aristotelova Nikomakeanska etika. Ja sam ovdje došla iz malog grada, tijesno povezane zajednice posvećene učenju." Kaže studentica Keileigh Rhodes.

Rachael Bozce objašnjava kako svaki student - brucoš, student druge, treće, ili završne godine, uvijek tačno zna, u svakom trenutku, kroz što prolazi tokom godine: „ I činjenica da jednostavno možete doći do njih i razgovarati sa njima o tome šta čitaju, zaista, jača zajednicu."

Martin Bozce, smatra da se iznesene ideje odnose na svakoga na svijetu. Ili se mogu odnositi na svakoga na svijetu, bez obzira odakle je: „Mislim da je to dio vrijednosti ovih knjiga, da je to njihov univerzali karakter."

Studenti St. Johns Univerziteta
Studenti St. Johns Univerziteta

Na većini američkih univerziteta, studenti izaberu oblast studija, kao engleski jezik ili biologiju na primjer, i na to se fokusiraju tokom sve četiri godine. Ali se St. Johns razlikuje jer se njegov program odnosi na ukupnu Zapadnu kulturu. Studenti izučavaju sve oblasti općeg obrazovanja, uključujući muziku.

Barbara McClaz, je uvjerena da studiranje na st. Johns Univerzitetu može čovjeka promjenitiČ: "Mislim ako ozbiljno pristupite obrazovanju na St. Johns Univerzitetu, to će promjeniti vaš život. Možda ga svako ne uzima tako ozbiljno. Ali čitajući ono što mi ovdje čitamo, i učestvujući u razgovorima o tome, treba da vas promjeni."

Dekan Dink kaže da obrazovanje na St. Johnsu može doprinijeti misaonosti studenata: "Oni mogu razmišljati o tome šta je demokracija, šta je dobra vlada, šta je pravda. Ta osnovna razmatranja koja ovdje provodimo su važna za gradjane u demokraciji."

XS
SM
MD
LG