Linkovi

Građani o selefijama negativno, selefije zadovoljnije životom


Srđan Puhalo predstavio publikaciju „Selefije u BiH”
Srđan Puhalo predstavio publikaciju „Selefije u BiH”

Kod građana Bosne i Hercegovine (BiH) vladaju negativni stereotipi o selefijama. Sa druge strane, oni su zadovoljniji načinom života. O njima u medijima preovladavaju negativni i neutralni izvještaji.

Ovo je rezultat istraživanja psihologa Srđana Puhala. Publikaciju „Selefije u BiH”, on je danas predstavio na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Ispitanici, u najvećoj mjeri, selefije smatraju nekulturnim, hladnim i svadljivim. Stava su i da oni ne vole druge ljude. Prema Puhalu, takvi stavovi dominiraju kod Srba i Hrvata, dok su Bošnjaci „nešto umjereniji”. Na pitanje o osjećajima kada sretnu selefije, većina je ispitanika je odgovorila da su ravnodušni, dok se odgovori zabrinutost, strah i ljutna kreću između 14 i 21 posto.

Znanje ispod dva posto

Istraživanje se sastoji iz tri dijela. Prvi dio je o medijskom izvještavanju o selefijama, drugi je percepcija građana prema selefijama, a treći se odnosi na rezultate upitnika kojeg su popunile selefije.

Većina ispitanika smatra da se selefijsko praktikovanje islama „nameće izvana”. Iza toga su odgovori da je riječ o slobodnom izboru pojedinca, te da takav način praktikovanja islama podržava Islamska zajednica u BiH.

„Među Bošnjacima dominira praktikovanje islama koje se nameće izvana i slobodan izbor pojedinca. Ali Srbi i Hrvati kažu da se to nameće iz vana, i to je ono što Islamska zajednica forsira prikriveno”, rekao je Puhalo.

Kada je riječ o kontaktu sa selefijama, istraživanje je pokazalo da oko 66 posto građana uopšte to ne radi. Blizu 24 posto ispitanika je odgovorilo da ih ponekad sretne u gradu, oko 12 posto je da ih viđa svakodnevno, oko sedam posto da žive u komšiluku, a jedan posto je kaže da su članovi njihovih familija.

Ispitanici su rekli kako se o selefijama najčešće informišu putem televizije. Slijede portali, društvene mreže, prijatelji i dnevne novine. Puhalo kaže da je prosječna ocjena znanja o selefijama 1.99 posto.

„Tako građani Bosne i Hercegovine sami procjenjuju svoje znanje o selefijama”, kaže on.

Istraživanje koje se tiče percepcije građana je urađeno na uzorku 1.004 punoljetna stanovnika. U Federaciji BiH je obuhvaćeno 27 općina, a 21 u Republici Srpskoj (RS).

Odgovori selefija

Puhalo je kazao da je 126 članova selefijske zajednice iz svih dijelova BiH pristalo da učestvuje u istraživanju, a oko petine su žene.

Trećina ih je odgovorila da su nezaposleni, a istraživanje pokazalo da su selefije više zadovoljni životnim standardom, zdravljem, osjećam sigurnosti i onim što postižu u životu.

„Šta stoji iza ovoga, ne znam. Postoje neke teorije u svijetu koje kažu da kada imate siromašno društvo, onda su ljudi, koji su religiozni zadovoljniji”, rekao je Puhalo.

Na pitanje sa kojom vrstom nasilja se susreću, odgovorili da je riječ o verbalnom nasilju. „To su razna dobacivanja”, pojasnio je Puhalo.

Kada je riječ o medijima, istraživanje je pokazalo da je 0.1 posto pozitivnih izvještaja. Istraživanjem su obuhvaćene dnevne i sedmične novine, kao i portali u Federaciji i RS. Radi se o periodu od novembra 2015. do kraja marta ove godine.

U nekim od izvještaja piše da su selefije „spavači”, da su potencijalni teroristi i dobro naoružani, da za takve su osigurane velike količine droge, da je „vehabijski pokret pun bivših robijaša, kriminalaca, narkomana”, kao i da se obučavaju u kampovima.

Takve tvrdnje, kaže Puhalo, nisu potkrijepljene dokazima. Nermina Mujagić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, navodi da mediji, tehnikama koje koriste, svojim sadržajem formiraju stavove kod ljudi.

„To je faktički naučnu dokazano i to još niko nije osporio”, dodala je ona.

Mujagić kaže kako od građana, odnosno njihove medijske pismenosti, zavisi da prepoznaju manipulaciju koja se pojavljuje medijima, da odvoje kada stav dolazi od politike, a kada od novinara.

XS
SM
MD
LG