Linkovi

Bh. i evropski odnos prema kritici potrošnje javnog novca


Institucije često ignorišu probleme na koje revizori ukazuju
Institucije često ignorišu probleme na koje revizori ukazuju

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (BiH) odbacuje preporuke revizora u vezi potrošnje novca po osnovu reprezentacije.

U posljednjem izvještaju Ureda za reviziju BiH se navodi da su u Parlamentarnoj skupštini na ime reprezentacije potrošili oko 116.000 konvertbilnih maraka (KM).

Međutim, revizori su uvidjeli da su na računima navedeni hrana i piće, ali da nema popratne dokumentacije o povodu nastanka troška zbog čega ne mogu utvrditi da li su sredstva i korištena za odobrene namjene.

„Preporučujemo da se osigura adekvatno dokumentovanje namjenskog i transparentnog korištenja javnih sredstava za ove namjene”, sugerisao je Ured za reviziju institucija BiH u izvještaju za 2015. godinu

Isto su činili i ranijih godina. Ovo je samo jedan od mnogih slučajeva ignorisanja revizorskih preporuka.

Evropski procenat

Danas je u Sarajevu održan okrugli sto na kojem je bilo govora o revizorskim preporukama upućenim prema institucijama.

Jasmin Pilica, zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, kaže da se realizacija preporuka na državnom nivou vlasti kreće između 55 i 60 posto.

„Čime ne možemo biti zadovoljni zato što u zapadnoj Evropi taj procenat prelazi 90 posto”, dodao je on.

Pod uslovom da se preporuke realizuju, mogle bi se napraviti uštede veće od million KM, navedeno je u jednom od izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH.

Službeni automobili

Preko revizorskih preporuka prelazi se i na ostalim nivoima vlasti, kaže Sandina Bošnjak iz Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Tako, naprimjer, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) ne vodi računa o načinu korištenja službenih automobila, a na što ih godinama podsjećaju revizori.

Navode da odbijaju kontrolisati korištenje službenih automobila, utroška goriva i parkiranja nakon radnog vremena.

„Svi putnički automobili se nakon obavljenog posla trebaju parkirati na mjesta predviđena za to, ali tokom revizije nije prezentirana dokumentacija koja bi to potvrdila”, konstatovali su revizori u izvještaju za 2015. godinu.

Revizorska mišljenja

Raspon nerealiziranih revizorskih preporuka, kako je pojasnila Bošnjak, kreće se od 25 posto na nivou u Republike Srpske, pa do preko 43 posto u FBiH.

Napominje da je revizija značajan mehanizam kontrole javnog novca i javne imovine.

„To je posebno bitno ako se ima u vidu činjenica da je Bosna i Hercegovina siromašna zemlja sa preko pola miliona nezaposlenih i čije zaduženje iznosi preko 11 milijardi konvertbilnih maraka”, dodala je ona.

Član komisije za reviziju Parlamenta FBiH Elvir Karajbić podsjeća kako niko ne snosi sankcije pored činjenice da institucije dobiju negativno revizorsko mišljenje.

Spomenuo je primjer Švedske, gdje odgovorni podnose ostavke, kao i da dolazi do umanjenja budžeta instituciji koja dobije mišljenje revizije sa rezervom.

Bošnjak je napomenula da su 43 općine dobile negativno mišljenje u periodu od 2013. do 2015.

XS
SM
MD
LG