Linkovi

Nakon više od dvije godine usvojena Revidirana Strategija za rad na predmetima ratnih zločina


Vijeće ministara BiH. Izvor: BIRN BiH
Vijeće ministara BiH. Izvor: BIRN BiH

Vijeće ministara na vanrednoj sjednici usvojilo Revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina iz 2018. godine.

“Revidirana Strategija za rad na predmetima ratnih zločina je ugledala svjetlo dana”, kazao je državni ministar pravde Josip Grubeša.

„Sve ove dvije godine koje sam ja predvodio u pregovorima da bi Strategija na kojima su radili renomirani stručnjaci, danas je ugedala svoje svjetlo dana na sjednici Vijeća ministara“, kazao je Grubeša.

Prema Grubeši koji je kazao da je radio na pregovorima za usvajanje, politički predstavnici su tražili izmjene u smislu jasnijeg definiranja, što je učinjeno Anexom B.

„Njim je definirano da Tužilaštvo BiH u roku 90 dana dostavi statističke podatke – broj lica koja su pravosnažno presuđena i koja je vrsta presude, broj lica koji se nalaze u žalbenom postupku, broj lica koja su pod istragom, protiv kojih je obustavljena i broj lica protiv kojih nije pokrenut postupak, koji nisu uzeti u rad od 2004. godine“, kazao je u obraćanju Grubeša, te dodao da je ovim Anexom reducirano nadzorno tijelo uvedeno u Sud i Tužilaštvo BiH, te međunarodni predstavnici kao promatrači bez prava glasa.

Pitanje regionalne saradne, kako je rekao, regulisat će se po međunarodnom pravu.

Na pitanje BIRN-a BiH o regionalnoj saradnji koju Strategija tretira, a vezano za to da susjedne države ne priznaju pojedina krivična djela iz Krivičnog zakona BiH ministar Grubeša je kazao da se ne može utjecati na zakonodavstvo susjednih zemalja, već da se mogu donositi zakonska rješenja u BiH.

Također, ministar Grubeša je kazao kako će se ovom Strategijom Tužilaštvu BiH omogućiti lakša disperzija manje složenih predmeta.

Prva Strategija za rad na predmetima ratnih zločina je usvojena u decembru 2008. godine. Nasloženiji predmeti, prema Strategiji, trebali su biti završeni u roku od sedam godina na državnom nivou – do čega nije došlo – a preostali u roku od 15 godina. Državno tužilaštvo nije ispoštovalo svoju obavezu da se bavi isključivo najsloženijim predmetima.

U radu su, kontinuirano u proteklih 15 godina, imali i veliki broj predmeta koji su svojom složenošću trebali biti delegirani mjesno nadležnim sudovima na procesuiranje. Kako rok nije ispunjen, osnovana je Radna grupa za izradu izmjena i dopuna dokumenata, koju su činili stručnjaci iz Suda i Tužilaštva BiH i drugih institucija. Tako je sačinjena Revidirana Strategija 2018. godine, koja je predviđala da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, odnosno do 2023. godine, koju je danas na vanrednoj sjednici usvojilo Vijeća ministara.

U Izmjenjenoj strategiji je navedeno da u Tužilaštvu BiH postoji više od 550 neriješenih predmeta ratnih zločina u kojima je imenovano 4.500 poznatih počinilaca, i isto toliko predmeta u kojima nije poznat počinilac. Na sudovima entiteta i Brčko Distrikta je oko 200 predmeta u kojima je poznat počinilac ratnih zločina. Jedan od ciljeva usvojene Strategije je i osiguranje efikasnog raspoređivanja predmeta na niže sudove, čija dinamika do sada nije bila adekvatna.

XS
SM
MD
LG