Linkovi

Oslobađajuća presuda Lijanovićima nakon visokih kazni


Jerko Ivanković Lijanović

Apelaciono vijeće Suda BiH oslobodilo je Jerka Ivankovića Lijanovića i još osam optuženih za finansijski kriminal u okviru organizovane kriminalne grupe.

Nakon ukidanja prvostepene presude i obnovljenog suđenja, Apelaciono vijeće oslobodilo je Jerka i Slavu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu, Mirka Galića i Miroslava Čolaka, kao i firme iz Širokog Brijega “Farmer”, “Farmko” i “Optimum”.

Oni su prvostepenom presudom bili osuđeni na 52 godine i osam mjeseci zatvora, kao i novčanu kaznu od oko četiri miliona konvertibilnih maraka (KM). Uz to je bilo naloženo vraćanje protivpravno stečene imovinske koristi od oko 10,5 miliona KM.

Apelaciono vijeće zaključilo je da je dio materijalnih dokaza u ovom predmetu nezakonit. Kako je obrazložio predsjedavajući Vijeća Senadin Begtašević, dokazi koje je svjedok Osman Balić uzeo iz firme nisu pribavljeni na zakonit način.

Sudija je kazao da je Balić ove dokaze držao kod sebe i da ih je predao nadležnim organima tek nakon šest mjeseci, odnosno nakon što je uhapšen Jerko Ivanković Lijanović. Osim toga, ukazano je i na dopisivanje na dokumentima.

Begtašević je rekao da Tužilaštvo ovu dokumentaciju nije otvorilo i pregledalo, već je samo proslijedilo vještaku.

Vijeće je zaključilo da su svi dokazi proistekli iz sporne dokumentacije nezakoniti, uključujući ključno vještačenje Šerifa Isovića.

Begtašević je napomenuo da je prvostepena presuda bila ukinuta, jer Vijeće nije iznijelo zaključke u vezi s prigovorom na autentičnost sporne dokumentacije.

“Vijeće je cijenilo preostale dokaze, ali to nije bilo dovoljno za utvrđivanje krivice van razumne sumnje”, kazao je Begtašević.

Kako je Vijeće zaključilo, Tužilaštvo nije dokazalo optužbe za pranje novca koje se odnose na Jerka i Slavu Ivankovića Lijanovića i još neke optužene.

“Vijeće je utvrdilo da nema okolnosti iz kojih bi proizašlo da su optuženi znali da je novac pribavljen počinjenjem krivičnog djela”, navodi se u obrazloženju i dodaje da je to jedan od elemenata za dokazivanje pranja novca.

Begtašević je naveo da je propust Tužilaštva što je samo konstatovalo da novac potiče iz utaje poreza i prodaje robe na crnom tržištu.

Vijeće je ocijenilo da su nejasni i neprecizni navodi o organizovanoj kriminalnoj grupi, primjećujući da se Ivankovići Lijanovići u optužnici navode kao članovi, ali i kao organizatori kriminalne grupe.

“Upitno je da li je pravomoćna sudska odluka ujedno i pravedna. Jesu li Jerko Ivanković Lijanović i drugi počinili ova djela, Vijeće to ne tvrdi ni ne negira. Samo tvrdi da se ne stiču svi elementi krivičnog djela, a za neke i da nije dokazana krivica”, rekao je Begtašević.

Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.

Prvostepenom presudom Jerko Ivanković Lijanović je bio osuđen na 12 godina, a Slavo na deset godina zatvora, dok su ostalim optuženima bile izrečene zatvorske kazne u trajanju od tri godine do pet godina i deset mjeseci.

Optužnica u ovom predmetu potvrđena je u januaru 2016, a suđenje je počelo 18. oktobra iste godine. Troškovi sudskog postupka padaju na teret budžeta.

XS
SM
MD
LG