Linkovi

Milanko Kajganović novi glavni tužilac Tužilaštva BiH


Milanko Kajganić (Foto: BIRN)
Milanko Kajganić (Foto: BIRN)

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) na današnjoj sjednici imenovalo je Milanka Kajganića za glavnog tužioca Državnog tužilaštva, kao jedinog preostalog kandidata za ovu funkciju.

Kajganić je imenovan za glavnog tužioca Tužilaštva BiH sa deset glasova za i tri suzdržana.

On je tokom izlaganja svog programa kazao da od početka oktobra 2021. godine ima privilegiju da iz prve ruke sagleda situaciju u Tužilaštvu BiH i da naglasi sve što je problematično u ovoj instituciji te da se povećaju kapaciteti i efikasnost.

“Ja sam se bazirao na nekoliko ključnih stvari koje je potrebno poduzeti kako bi se popravilo stanje u Tužilaštvu. Mojim dolaskom zapazio sam ključne probleme – narušen integritet odnosno povjerenje javnosti zbog načina dodjele predmeta, nekorištenja automatske dodjele predmeta”, rekao je Kajganić.

Govoreći od radu Odjela za ratne zločine, Kajganić je naveo da je njegov fokus ispunjenje ciljeva Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina za koju je rekao da se neće ispuniti do 2023. godine, s obzirom da je njeno usvajanje kasnilo dvije godine.

“Ključni problem jeste da se trećina predmeta odnose na lica koja su nedostupna bh. pravosuđu. Mi u tom dijelu pokušavamo, koristeći podršku kancelarije Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, da uspostavimo i unaprijedimo regionalnu saradnju. Dolaskom na ovu poziciju bazirao sam se na to da moramo raditi na najsloženijim predmetima. Institirat ću na tome ako budem izabran”, naveo je on.

Prema njegovim riječima, neće biti opterećen brojem optužnica, nego njihovom kvalitetom i složenosti. Zbog toga je i donesena odluka o objavljivanju optužnica, kako bi se moglo vidjeti jesu li složene, rekao je on.

Osvrčući se na rad Posebnog odjela za organizirani kriminal, korupciju i privredni kriminal, Kajganić je rekao da nije opterećen statistikom, već kvalitetom optužnica. Kako je rekao, u Tužilaštvu postoji dosta predmeta koji se odnose na organizirani kriminal te su fokusirani na procesuiranje ovih predmeta.

“To su predmeti koji su proizašli iz aplikacija koje su zaplijenjene. Smatram da smo postigli značajne rezultate – lišili smo [slobode] preko deset policijskih službenika i određene nosioce pravosudnih funkcija (…) Ono što je isto tako problem Tužilaštva BiH i drugih institucija jeste činjenica curenja informacija, odnosno objavljivanje informacija u medijima koje potiču iz istrage i predmeta”, rekao je Kajganić.

Uskoro će biti optužnica u predmetima koji se odnose na aplikacije Sky i ubistvo inspektora Radenka Bašića u Prijedoru – tu će biti obuhvaćeno više lica, rekao je Kajganić. Smatram da je jedna takva optužnica puno kvalitetnija, u odnosu na deset drugih.

Članica Vijeća Amila-Mimica Kunosić pitala je Kajganića na koji način planira skratiti prosječnu dužinu trajanja predmeta osim trajanja predmeta ratnih zločina, kako je to predvidio u programu kojeg je dostavio Vijeću.

“Jednostavno kontinuiranim nadzorom rada tužilaca. Do sada nije bila uspostavljena podjela tužilaca po specijalizaciji, sada imamo apsolutnu podjelu. Ja sam dolaskom na poziciju vršioca dužnosti naložio da se predmeti prenesu po odjelima kojim pripadaju po pravilniku”, kazao je on.

Mi već korisitmo vještake u najsloženojim predmeta za organizirani kriminal kako bismo spriječili uticaj odbrana. Nama je fokus da ispunimo sugestije i norme koje su prepoznate u Peer Rewier preporukama.

Mustafa Šabić je rekao da je očekivao da će pola sata trajati iznošenje programa rada, ali da je trajao osam minuta. Kako kaže, ovo je najkraće iznošenje programa rada koliko je on u Vijeću. Njegova zamjerka je da Kajganić nije izložio u osam minuta šta će uraditi i provesti, smatrajući da je trebao zbog javnosti i novinara koji prate sjednicu.

Šabić je rekao da se ne može reći da nije bilo afera.

“Ako postoji potreba ja mogu da iznesem program zbog javnosti. Mislio sam da ostavim prostor da se baziramo na pitanja. Ono što želim da kažem – sve što sam mislio da treba da se uradi ja sam u prethodnoj godini ako ništa počeo sa realizacijom (…) Svaki predmet u kojem je spomenut neko od tužilaca, uradit ćemo sve kako zakon nalaže”, naveo je on.

Potpredsjednica Sanela Gorušanović-Butigan je upitala Kajganića da li je fokus u narednom periodu na teškim krivičnim djelima organiziranog kriminala i mogu li se očekivati konkretne odluke od njega – osim optužnica i na obustavu istraga ukoliko nema konkretnih dokaza.

On je odgovorio da je u fokusu rada borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, te da će do kraja godine biti nekoliko značajnih optužnica u ovim krivičnim djelima, koje će biti obuhvaćen veći broj lica. U novembru je prošle godine formirao tim za postupanje u predmetima vezanim za aplikacije, a u drugim dijelu će biti otvoreni prema javnosti.

“Ukoliko postoje dokazi podići ćemo optužnicu, ukoliko nema donijet ćemo odluku o nesprovođenju istrage (…) ja za ovu kandidaturu nisam tražio ničiju podršku. Ja sam samo napisao u programu šta sam uradio i šta ću uraditi. Javno izjavljujem da nisam bio u kontaktu sa nekom političkom ličnošću. Ako se utvrdi da nisam govorio istinu, isti trenutak ću podnijeti ostavku”, izjavio je Kajganić.

Imenovanje glavnog tužioca je trebalo da bude na sjednici prošlog mjeseca, ali je odgođeno. Kandidati za funkciju glavnog tužioca osim Kajganića bili su Diana Kajmaković, Miroslav Janjić i Seid Marušić, s obzirom na to da su njihove prijave verifikovane. Nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele sankcije Kajmaković i nakon odluka Podvijeća da Marušić ne ostvaruje potreban prag za imenovanje te napomena da je Janjić ranije disciplinski kažnjavan zbog nemara u vršenju dužnosti te ponašanja koje šteti ugledu tužilačke funkcije, Podvijeće VSTV-a je sačinilo preporuku da se poništi konkurs za izbor glavnog tužioca. Podvijeće je zaključilo da “nije dobro ići u proceduru sa jednim kandidatom”.

Na sjednici VSTV-a početkom oktobra Podvijeće je odlučilo da poništi prijedlog o ponavljanju konkursne procedure te da Kajganić bude nominovan i izloži svoj program na narednoj sjednici VSTV-a.

Kajganić je u oktobru 2021. godine imenovan na poziciju vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH. Ranije je bio rukovodilac Odjela za ratne zločine i zamjenik tadašnje glavne državne tužiteljice Gordane Tadić – koja je smijenjena sa ove pozicije zbog disciplinskih prekršaja.

Disciplinskom tužbom iz aprila 2021. godine Tadić se teretila za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, odnosno za svjesno zanemarivanje obaveze i naloga VSTV-a da se predmeti Tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS) u periodu njenog mandata na funkciji glavne tužiteljice.

XS
SM
MD
LG