Linkovi

BiH

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje: Federacija BiH da konačno reguliše kažnjavanje govora mržnje


Parlament FBiH (Foto: CiB)
Parlament FBiH (Foto: CiB)

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oglasila se saopštenjem nakon što je u FBiH propao zakonski prijedlog o kažnjavanju govora mržnje.

Prema saopštenju, zakonski prijedlog o kažnjavaju govora mržnje kojeg je podnio delegat Doma naroda Parlamenta FBiH Damir Marjanović je odbijen uz obrazloženje “normiranjem govora mržnje kao krivičnog djela samo na nivou Federacije ne bi mogao biti očekivan puni efekat u suzbijanju govora mržnje”.

Iz Koalicije pozivaju federalne vlasti da u ovoj godini konačno naprave izmjene Krivičnog zakona FBiH u dijelu koji tretira govor mržnje kako bi i FBiH „postala administrativna jedinica koja sankcionira poticanje na mržnju, govor mržnje i nasilje i prema pripadnicima/ama marginaliziranih društvenih grupa u BiH.”

„Neophodne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima bi se adekvatno regulisao i sankcionisao govor mržnje, treba da se usvoje na način kako je to učinjeno u Republici Srpskoj te da se postojeće odredbe koje su, nažalost, ograničene isključivo na zabranu izazivanja mržnje i podsticanja na nasilje na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, pošire na način kako bi javno izazivanje i poticanje na nasilje i mržnje bilo zabranjeno na osnovu: 'nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola, seksualne orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili kakvih drugih osobina'“, obrazlaže se u saopštenju.

Dalje se navode „da govor mržnje na bilo kojoj osnovi, ukoliko nije regulisan krivičnim zakonom i ukoliko nema određene sankcije, potiče na počinjenje težih krivičnih djela koja, kao rezultat, mogu imati daleko teže posljedice po žrtve.”

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oformljena je početkom 2013. radi zagovaranja za poboljšanje zakonodavnog okvira, čija je svrha suzbijanje i sankcionisanje slučajeva govora i zločina iz mržnje.

Koalicija okuplja dvanaest nevladinih organizacija koje su već godinama aktivne u promicanju i zaštiti ljudskih prava: Asocijacija za demokratske inicijative (Sarajevo), Centar za mlade KVART (Prijedor), Civil Rights Defenders (Ured Sarajevo),Fondacija CURE (Sarajevo), Fondacija Mediacentar Sarajevo (Sarajevo), Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Otaharin (Bijeljina), Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA) iz Sarajeva, Sarajevski otvoreni centar (Sarajevo) , Udruženje BH novinari (Sarajevo), Tuzlanski otvoreni centar (Tuzla) i Vijeće za štampu i online medija u BiH (Sarajevo).”

XS
SM
MD
LG