Linkovi

"Kućom za odbranu rijeka" aktivisti nastavljaju borbu za Bjelavu


"Kuća za odbranu rijeka" mjesto otpora projektu MHE na Bjelavi, 19.04.2021, Bukovica, Foča.
"Kuća za odbranu rijeka" mjesto otpora projektu MHE na Bjelavi, 19.04.2021, Bukovica, Foča.

Nakon što su nadležnim uputili brojne apele da se zaustavi izgradnja hidroelektrane što, kako tvrde, devastira rijeku Bjelavu, aktivisti i građani više ništa ne žele da prepuste slučaju – na lokalitetu Bukovica postavili su kontejner simbolično nazvan "Kuća za odbranu rijeka".  

Jovan Drakul iz Udruženja građana Bjelava iz Foče kaže da je kontejner postavljen na mjestu gdje su započeti radovi na izgradnji male hidroelektrane (MHE) na rijeci Bjelavi i odakle su, navodi on, mašine razorile korito rijeke i uništile njen vodotok.

"Ovdje ćemo na smjene dežurati, čuvaćemo rijeku i nećemo dozvoliti mašinama da ponovo prođu i nastave svoj rad", rekao je Drakul, dodajući da je riječ o mjestu otpora projektu MHE, koji prijeti da u potpunosti uništi Bjelavu.

Jelena Ivanić, koordinatorka kampanje "Sačuvajmo Plavo srce Evrope" iz Centra za životnu sredinu kaže da će Centar dostaviti Ministarstvu za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS komentare na Prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat, a koja je trenutno na javnom uvidu i ukazati na niz propusta vezanih za ovaj slučaj.

Aktivisti i građani upozoravali su da je kompanija "Srbinje putevi", početkom marta prošle godine, u vrijeme dok su zbog koronavirusa bila ograničena kretanja, otpočela radove u slivu rijeke Bjelave imajući samo ugovor o koncesiji, ali bez potrebnih dodatnih dozvola.

Nakon protesta i apela nadležnim, vodni inspektor obustavio je radove na vodnom zemljištu u julu prošle godine.

Vodni inspektor je naložio investitoru da obustavi izvođenje radova na vodotokovima Bjelava i Mala Bjelava kod Foče do pribavljanja vodne saglasnosti.

Takođe, republički šumarski inspektor utvrdio je da bespravno izvršena sječa šume na trasi pristupnih puteva zbog čega je Policijskoj upravi Foča dostavljena informacija radi utvrđivanja postojanja eventualne krivične odgovornosti.

Republički šumarski inspektor utvrdio je da do momenta inspekcijske kontrole Ministarstvo šumarstva nije dalo saglasnost investitoru za promjenu namjene šumskog zemljišta, za šta je ranije podnio zahtjev.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove tada su u saopštenju upućenom medijima naveli da su inspekcije u više navrata izlazile na teren i kontrolisale radove koji spadaju u geološka istraživanja, za šta investitor posjeduje rješenje Ministarstva energetike i rudarstva RS.

Takođe su naveli, da je inspekcija konstatovala da radovi na izgradnji elektrana nisu počeli, već da je investitor vršio probijanje pristupnih puteva do lokacija na kojima će se vršiti geološka ispitivanja, da bi vodni inspektor 17. jula utvrdio da je investitor izgradio nasip kojim je promijenjen vodotok Bjelave, što je obrazložio potrebom da se izmijeni glavni projekat za izgradnju malih hidroelektrana "Bjelava" i "Mala Bjelava".

Iako su građani i aktivisti upozoravali sve nadležne institucije na niz propusta, kršenje zakona, uzurpaciju privatne imovine, krčenje šume i izmještanje korita rijeke, Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva za energetiku i rudarstvo, potpisala je Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju MHE Bjelava.

Aktivisti i građani tvrde da bi izvođenje radova bez nadzora moglo ugroziti pristup vodi svim građanima Foče, budući da je cjevovod za vodosnabdjevanje Foče, sa izvorišta Lučka Vrela, u opsegu radova za MHE Bjelava.

Zato ovaj put ništa ne žele prepustiti slučaju. Kako kažu, postavljanjem "Kuće za odbranu rijeka", šalju jasnu poruku investitorima i nadležnim da neće odustati od ove borbe.

Svoj doprinos toj borbi dao je i umjetnik Vladimir Milanović, koji je ovu "kuću" oslikao ilustracijama čiji je cilj dizanje svijesti o štetnom uticaju malih hidroelektrana na rijeke i životnu sredinu.

XS
SM
MD
LG