Linkovi

Medicina i zdravlje: Mobilna telefonija pruža ogromne mogućnosti


Medicina i zdravlje: Mobilna telefonija pruža ogromne mogućnosti
Medicina i zdravlje: Mobilna telefonija pruža ogromne mogućnosti

„Uskoro će, to je sasvim sigurno, biti razvijeni bežični uređaji za mjerenje temperature, krvnog pritiska, monitori za pregled trudnica, bežični stetoskopi, mikroskopi .... uređaji koji će omogućiti dijagnosticiranje na daljinu, tamo gdje nema klinika, bolnica i doktora.“

Samo prije pet godina to bi bilo nemoguće. Danas, sa mobilnom, bežičnom, telefonijom na postojećem nivou, lako je ostvarljivo i zdravstveni radnici, i ne samo oni, nastoje iskoristiti brojne mogućnosti da pomognu ljudima koji ne mogu lako doći do ljekara, bolnice, zdravstvene ambulante..... O čemu se zapravo radi?

Mobilna telefonija osvaja i nerazvijene, siromašne zemlje. U Zimbabweu, primjera radi, 50 odsto stanovnika koristi mobilne telefone. Prije dvije godine taj procenat je bio svega 7 odsto.

David Alyward
David Alyward

„U posljenih pet godina došlo je do prave eksplozije mobilne telefonije u nerazvijenim zemljama“ - kaže David Alyward, direktor međunarodne organizacije „mHealth Allianse.“

U toj organizaciji, a i mnogim drugim, mobilnu, bežičnu telefoniju vide kao izvarnredno pogodno sredstvo da poboljšaju zdravstvenu zaštitu u zadačenim dijelovima svijeta. Na najjednostavnijem nivou, mobilni telefon omogućava ekikasnu komunikaciju osoblja medicinskih centara sa zdravstvenim radnicima na terenu.

Da bi pomogli tu osnovnu vrstu komunikacije studenti kalifornijskog univerziteta Stanford počeli su skupljati stare mobilne telefone, mijenjati ih za nove i slati medicinskom osoblju u nerazvijenim zemljama.

Nadim Mahmud
Nadim Mahmud

Nadim Mahmud, koosnivač organizacije FrontlineSMS-Medic, u okviru koje teče ta aktivnost kaže:

„Nadamo se da na ovaj način pomažemo sačuvati živote, da pomažemo da bolnice rade efikasnije, da olakšavamo rad ljekara na terenu.....“

U većini zemalja u razvoju podaci o stanju pacijenata bilježe se ručno. Do te evidencije se mora doći, ili mora biti do druge bolnice i ljekara poslana na klasičan način. Zahvaljući mobilnoj telefoniji....

„Ljekari će imati lak i brz pristup podacima, sa mnogo manje grešaka, moći će ih dijeliti sa drugima na način na koji to nisu mogli do sada“ - kaže gospodin Alyward.

On ističe da će sa mobilnim telefonima, sve sličnijim mobilnim kompjuterima, zdravstveni radnici biti u stanju da šalju i primaju medicinske video-snimke i druge podatke bitne za dijagnstiku i liječnički tretman. I ne samo to:

„Uskoro će, to je sasvim sigurno, biti razvijeni bežični uređaji za mjerenje temperature, krvnog pritiska, monitori za pregled trudnica, bežični stetoskopi, mikroskopi .... uređaji koji će omogućiti dijagnosticiranje na daljinu, tamo gdje nema klinika, bolnica i doktora.“

Gospodin Alyward je uvjeren da je mobilna telefonija snažna poluga za ostvarenje globalnog plana Ujedinjenih nacija o spašavanju što više života, a posebno smanjivanja smrtnosti trudnica, porodilja, novorođenčadi i djece u prvim godinama života.

XS
SM
MD
LG