Linkovi

BiH

Potpisana Deklaracija o smanjenju rizika od katastrofa


Predstavnici općina u BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave za civilne poslove i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, UNDP-a i ambasador Republike Italije u BiH
Predstavnici općina u BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave za civilne poslove i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, UNDP-a i ambasador Republike Italije u BiH

U Sarajevu je potpisana Deklaracija o smanjenju rizika od katastrofa u okviru projekta „Međusobno povezivanje u upravljanju rizivima od katastrofa u Bosni i Hercegovini“.

Riječ je o projektu vrijednom 350 hiljada dolara kojeg financira Agencija za razvojnu suradnju Italije, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Deklaraciju su potpisali predstavnici sedam jedinica lokalne samouprave u BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave za civilne poslove i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske te ambasador Republike Italije u BiH i predstavnici UNDP-a.

Ovim je ozvaničen početak realizacije aktivnosti u sedam jedinica lokalne samouprave - Brčko Distrika, Doboja, Laktaša, Lukavca; Maglaja, Tuzle i Zvornika.

Projekat „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa“ (IDRM) za cilj ima da ojača institucionalne kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) na svim nivoima vlasti postavljanjem pravnih i strateških okvira i sprovedbom mjera za upravljanje rizicima od katastrofa i klimatskih promjena.

Cilj projekta je unapređenje sigurnosti 460 hiljada građana BiH, kaže Nicola Minasi, ambasador Republike Italije u BiH.

Nicola Minasi: Projekat će pomoći BiH da se približi standardima EU po pitanju zaštite od prirodnih katastrofa
Nicola Minasi: Projekat će pomoći BiH da se približi standardima EU po pitanju zaštite od prirodnih katastrofa

Izuzetno nam je drago što se u okviru ovog projekta objedinjuju razni partneri, a to su svi nivoi vlasti u državi. Veoma je važna i razmjena informacija koja će se odvijati u oviru projekta, a civilne zaštite u zemlji će se približiti evropskim standardima, što će pomoći i BiH da se približi EU u ovome pogledu“, istakao je Minasi.

Do sada se tradicionalno postupalo i poduzimalo nešto tek nakon što se katastrofe dogode, kaže Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH.

Sukhrob Khoshmukhamedov: Do sada su se poduzimale akcije tek nakon što se katastrofe dogode
Sukhrob Khoshmukhamedov: Do sada su se poduzimale akcije tek nakon što se katastrofe dogode

Ovim projektom se ide na prevenciju, odnosno sprječavanje katastrofa, a takvo postupanje se razlikuje od tradicionalnog i mnogo je jeftinije i efikasnije“, naglašava Khoshmukhamedov.

Jedan od sličnih sistema koji se primjenjuje u Tuzli i Doboju je DRAS, osnosno Sistem za analizu rizika od katastrofa. Riječ je o onlajn platformi namijenjenoj za pružanje ažurnih informacija o izloženosti katastrofama, poplavama i klizištima.

Ovaj sistem omogućava općinama i lokalnim zajednicama da dođu do informacija o nesrećama prije nego što se one dese, na područijima koja su direktno izložena rizicima od prirodnih katastrofa“, kažu iz UNDP-a

Ključne aktivnosti UNDP-og projekta su razvoj akcionog plana djelovanja, poboljšanje upravljanja rizikom od katastrofa kroz procjenu rizika, realizacija DDR mjera u pet navedenih jedinica lokalne samouprave (izuzev Tuzle i Doboja), te unaprjeđenje entitetskog zakonodavnog okvira civilne zaštite.

Kamen temeljac u ovoj oblasti je donošenje novog Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kaže Enisa Bajrović, pomoćnica direktora Federalne uprave za civilne poslove.

Enisa Bajrović: Novim zakonom će se otkloniti nedostaci utvrđeni u dosadašnjem sistemu zaštite i spašavanja
Enisa Bajrović: Novim zakonom će se otkloniti nedostaci utvrđeni u dosadašnjem sistemu zaštite i spašavanja

Novi zakon treba da bude usklađen sa pravnom stečevinom EU i njime će se otkloniti nedostaci koji su utvrđeni u dosadašnjem sistemu zaštite i spašavanja“, ističe Bajrović.

UNDP nam je mnogo pomogao nakon poplava 2014. godine, a sada nam pomaže u prevenciji da se umanji katastrofa i ublaže rizici od nesreća, kaže gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Kako navodi, Tuzla je prvi grad u BiH u kojem je pri Službi civilne zaštite osnovano odjeljenje za upravljanje rizicima od katastrofa.

Važno je da građani mogu vidjeti na našoj web stranici gdje ne trabaju kupovati zemljište i graditi kuće jer će im vjerovatno od prvih velikih kiša biti poplava, kaže imamović.

Jasmin Imamović: Mnogo je žrtava bespravne gradnje u BiH
Jasmin Imamović: Mnogo je žrtava bespravne gradnje u BiH

Mnogo je žrtava bespravne gradnje u BiH. Od 135 uništenih objekata u klizištima nakon poplava 2014. godine, samo je jedan imao građevinsku dozvolu i pretrpio je najmanju štetu. Zbog toga je važno poštovati standarde i graditi objekte sa svim potrebnim dozvolama kako bi se smanjili svi rizici od katastrofa“, poručuje Imamović.

XS
SM
MD
LG