Linkovi

Medicinina i zdravlje: Nužni precizni standardi CT preglega


Medicinina i zdravlje: Nužni precizni standardi CT preglega
Medicinina i zdravlje: Nužni precizni standardi CT preglega

U pravilu radiolog je taj koji određuje potreban nivo radijacije pacijenta prilikom CT skeniranja, medicinski tehničar kalibrira skener, ali nema nikakvog pokazatelja kolikom je nivou zračenja izložen pacijent.

Radijacija koja prijeti iz reaktora japanske nuklearke oštećenih prilikom nedavnog katastrofalnog zemljotresa i naleta cunamija koji je uslijedio ponovo je snažno inicirala pitanje koliko velikom nivou radijacije ljudski organizam može biti izložen bez opasnosti po zdravlje. Duboko u sjeni sadašnjih strahovanja, prije svega Japanaca iz neposredne blizine ostećenih nuklearnih reaktora, protekao je skup ljekara, specijalista za radiologiju i predstavnika kompanija koje proizvode uređaje za medicinske radiološke pretrage, na kojem je bilo riječi o sigurnom i po zdravlje bezbjednom korištenju radijacije u medicinskim pretragama i dijagnosticiranju oboljenja. Taj skup, održan je na američkom Nacionalnom istitutu za zdravlje u Bethesda-i, nedaleko od centra Washingtona.

Mnogi učesnici skupa istakli su da smatraju da je CT skeniranje jedan od najznačajnih prodora u metodama i načinima pretraga ljudskog tijela za posljednih 25 godina. S druge strane, u izvještaju Ujedinjenih nacija o globalnom stanju zdravlja navodi se da je u 2008. godini korištenje CT skenera najveći pojedinačni izvor, neprirodne, vještački izazvane radijacije čovjekovog organizma.

Koliko je ta vrsta zračenja nužna, koliko dobro došla ili opasna, da li je njeno krištenje adekvatno propisano i regulirano?

Roderic Pettigrew
Roderic Pettigrew

Doktor Roderic Pettigrew, direktor američkog Nacionalnog instituta za biomedicinske pretrage, kao osnovno ističe:

„Niko ne želi pacijenta, prilikom pregleda, izložiti nepotrebnoj i prekomjernoj dozi radijacije.“

U tekstu objavljenom prošle godine u prestižnom magazinu New England Journal of Medicine autorka, doktorica Rebecca Smith-Bindam ističe pitanje da li su obavljena CT skeniranja uvijek bila i potrebna i konstatuje da nema dovoljno upustava za odgovarajuću upotrebu CT skenera. U tom tekstu ona takođe ističe da za odluke doktora o upotrebi skenera veći značaj imaju preporuke proizvođača nego znanstvene analize i činjenice.

CT skeniranje nije direktno vezano za povećanje broja oboljelih od raka, mada je radioaktivno zračenje kancerogeno. Istraživanja koja su obavili doktorica Smith-Bindman i njene kolege govore da je rizik dobijanja raka usljed CT pregleda jedan prema 80.

U pravilu radiolog je taj koji određuje potreban nivo radijacije pacijenta prilikom CT skeniranja, medicinski tehničar kalibrira skener, ali nema nikakvog pokazatelja kolikom je nivou zračenja izložen pacijent.

Dok novi standardi i upustva korištenja CT skenera u SAD, a i u svijetu, ne budu definirana... šta bi pacijenti trebalo da čine?

Joyce Graff
Joyce Graff

Joyce Graff, pacijentikinja koja boluje od jetne rijetke vrste disordera gena i često mora skenirana CT uređajem, kako kaže, ne zna mnogo:

„Ako odlazite u lokalnu bolnicu i bivate skenirani, prilikom pregleda ljekar-radiolog nije prisutan. Kako je uređaj podešen, kako je određen nivo radijacije, kakvi će biti snimci, kako kvalitetno će biti tumačenje tih snimaka...? Za mene, mnogo toga je nepoznato.“

Doktor Pettigrew ističe da postoje alternative CT skeniranju. Pregledi ultrazvukom i magnetnom rezonancom su dvije medicinske procedure bez radio-aktivnog zračenja pacijenata. Ako se doktori ipak odluče za CT skeniranje, standardi za takav pregled moraju postajati i biti primijenjeni kako pacijent ne bi bio izložen dodatnom riziku po zdravlje, zaključuje doktor Pettigrew.

XS
SM
MD
LG