Linkovi

Nova prilika za Irak (26/5/04) - 2004-05-25


Izzedin Salim, predsjednik Iraèkog upravnog vijeża, ubijen je nedavno u samoubilaèkom bombađkom napadu. Gospodin Salim se vratio u Irak iz egzila da bi pomogao iraèkom narodu u izgradnji demokracije u njegovoj zemlji. Teroristi su gospodinu Salimu oduzeli ţivot, ali nikada neże możi ubiti njegove snove, niti snove iraèkog naroda. Hamid Kifaie, glasnogovornik Iraèkog upravnog vijeża, izjavio je da je gospodin Salim imao "moralni autoritet koji nije imao nitko drugi. Njegov ţivot je bio jednostavan. Sve je u njemu bilo jednostavno, osim njegovog naèina razmiđljanja".

Zamjenik glasnogovornika amerièkog Drţavnog tajniđtva Adam Ereli kazao je da je smrt gospodina Salima "đokantan i tragièan gubitak za iraèki narod. Svaki dan Iraèane koji na razne naèine rade za dobrobit Iraka, od rada u lokalnim vijeżima, do uèiteljskog rada i rada s koalicijom, napadaju ubojice koji imaju samo jedan cilj – điriti kaos i nered kako ne bi pobijedila volja veżine. Gospodin Salim je njihova posljednja ţrtva i mi ţalimo za njim".

Rad na obnovi Iraka że se nastaviti, no za to że trebati vremena. Prije osloboðenja, Irak nije imao politièkih institucija, jer Saddam Hussein nije dozvoljavao rad niti jednoj stranci, osim svojoj stranci Baath. Danas se uspostavljaju nove institucije i organiziraju se ministarstva.

Kako je rekao gospodin Ereli, 30. lipnja że se obaviti "prijenos suvereniteta. Taj suverenitet bit że predan predsjedniku, dvojici dopredsjednika i premijeru, koji że imenovati vladu. Ta privremena vlada upravljat że Irakom oko sedam mjeseci, dok se na izravnim izborima ne izabere nacionalno zakonodavno tijelo, koje że zatim organizirati potpuno legitimnu prijelaznu vladu, koja że predstavljati sve Iraèane".

Dok Iraèanima ne bude vrażen puni suverenitet, Upravno vijeże nastavit że s radom. Moshen Abdul Hamid je èelnik Iraèke islamistièke stranke. Kako je rekao za list "Washington Post", "Svi èlanovi Vijeża mete su teroristièkih napada. To pokazuje da je Vijeże vrlo vaţno za Irak i da se uspjeđno zalaţe za neovisnu iraèku drţavu. Upravo zato," kazao je gospodin Hamid, "teroristi ţele sprijeèiti Vijeże da radi to đto radi".

XS
SM
MD
LG