Linkovi

Proganjanje vjernika u Iranu (21/4/04) - 2004-04-21


Iranski ustav definira islam, posebno šiitski islam, kao državnu vjeru Irana. Vrhovni zakon Irana također priznaje i druge grane islama, kao i kršćane, židove i zoroastrijance. Međutim, pripadnici ovih manjinskih vjera ponekad su žrtve maltretiranja i zastrašivanja. No, pripadnici nepriznatih manjinskih vjera, posebno bahaji, izloženi su raznim stupnjevima službene diskriminacije na područjima kao što su upošljavanje, obrazovanje i stanovanje.

Bahajska vjera propisuje da vjernici moraju poštivati svoju vladu i izbjegavati stranačku politiku, subverzivne aktivnosti i nasilje. Ipak, iranska vlada definira bahaje kao političku sektu, koja, kako je rečeno, ima proturevolucionarne namjere. Bahaji su izložni sustavnom maltretiranju od strane iranske vlade sve od 1979.

Prema Nacionalnoj duhovnoj udruzi bahaja u Sjedinjenim Državama, u Iranu je od 1979. ubijeno više od dvije stotnie pripadnika bahajske vjere. Iranske vlasti i dalje drže u zatvoru manji boj bahaja, od kojih nekima prijeti pogubljenje.

Postoje eksplicitne političke odluke o maltretiranju bahaja i uskraćivanju njihovog prava na glasanje. Jedna od tih odluka upućuje vladine dužnosnike da bahajima ograniče obrazovne mogućnosti njihovim izbacivanjem s javnih i privatnih sveučilišta.

Sjedinjene Države smatraju Iran "zemljom koja izaziva posebnu zabrinutost" zbog uskraćivanja vjerskih sloboda svojim stanovnicima. Na popisu takvih zemalja nalaze se i Kina, Burma, Sjeverna Koreja i Sudan. Predsjednik George Walker Bush izjavio je da podržavanje vjerskih sloboda, kao i svih ljudskih prava, predstavlja kamen temeljac američke vanjske politike.

"Politika američke vlade uključuje zalaganje za ljudsko dostojanstvo, vladavinu zakona, ograničavanje moći države, slobodu govora, slobodu vjere, jednakopravnost pred zakonom, poštivanje žena, vjersku i etničku toleranciju i zaštitu privatne imovine. To su temeljni standardi, o kojima se ne može pregovarati," rekao je predsjednik Bush.

Kako se jasno kaže u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, "Svatko ima pravo… privatno ili javno iskazivati svoju vjeru poučavanjem, prakticiranjem ili izvođenjem obreda." Narod Irana, baš kao i svaki drugi narod na svijetu, trebao bi imati pravo slobodno prakticirati svoja vjerska uvjerenja

XS
SM
MD
LG