Linkovi

Uvozne gujavice prijete sjevernoameričkim šumama (28/7/03) - 2003-07-28


Zdravlje šuma diljem sjevernih područja Sjedinjenih Država i čitave Kanade ugrožavaju strane vrste gujavica i drugih crva. Gujavice iz Europe i Azije, naime, jedu lišće otpalo s drveća i pretvaraju ga u humus što ovim šumama sjevernoameričkog kontinenta uopće ne odgovara.

Za razliku od šuma na drugim kontinentima, ove su se razvile na područjima s kojih su se povukli ledenjaci, koji su, pak, eliminirali sve gujavice. Tako su se tisućama godina sjevernoameričke šume razvijale bez humusa, nastalog radom gujavica, na kiselom i relativno siromašnom tlu, kojemu je, međutim, pokrov od lišća koji se sporo raspadao bio neophodan dio ekološkog sustava. Taj je pokrov dom velikom broju majušnih insekata i artropoda. Nestankom čitavog sloja raspadajućeg lišća nestaju i te životinjice koje su neophodna hrana drugim organizmima, prvenstveno salamanderima. Posljednjih godina se i zamjećuje dramatičan pad u broju salamandera. Ti su gušteri, sa svoje strane, izvor prehrane za druge, veće životinje, poput, recimo, sova i zmija.

Gujavice su na sjevernoamerički kontinent stizale stoljećima, jer su brodovi vrlo često kao balast tovarili zemlju. No, ranije bi ta zemlja i njezini crvi ostali relativno ograničeni na manjim područjima ne šireći se u nepregledna šumska prostranstva. Posljednja desetljeća su povećala promet kroz ranije zabite krajeve, odlaganje otpada uzduž puteva kojima se otprema drvna građa, kao i turizam, prvenstveno pješačke ture kroz šume i pecanje u njihovim vodotocima. Svi su ti elementi doprinijeli širenju gujavica, koje, kad se jednom nasele, više ne odlaze s osvojenih područja.

Ekolozi vjeruju, međutim, da će sjevernoameričke šume uspostaviti ravnotežu između stvaranja humusa i održavanja lisnog pokrova i njegovih životinjskih vrsta jednako kao što se to odavno dogodilo u šumama na sjeveru Europe i Azije, gdje su gujavice oduvijek dio lokalne faune.

XS
SM
MD
LG