Linkovi

Zdravstveno osiguranje za vrijeme studija - 2003-06-30


Danas bit će riječi o trošku s kojim strani studenti možda nisu upoznati, a to je zdravstveno osiguranje.

Strani studenti možda ne znaju za obvezatno zdravstveno osiguranje, posebice ako ga ne trebaju u svojoj zemlji. Međutim, Amerikanci su sami odgovorni za svoje troškove liječenja koji mogu biti vrlo visoki u slučaju teške bolesti ili nesreće. Redovni studenti na američkim sveučilištima moraju imati zdravstveno osiguranje jer škole nisu u stanju pokriti troškove liječenja u slučaju da se student ozbiljno oboli.

Mnogi američki fakulteti imaju medicinske centre s liječnicima i medicinskim sestrama koji se brinu o studentima. Troškovi primarne zaštite mogu biti uključeni u cijenu pohađanja škole. Zdravstveno osiguranje je potrebno za dodatne usluge.

Studenti su ponekad već pokriveni obiteljskom policom zdravstvenog osiguranja, a i mnoge škole imaju vlastite programe osiguranja.

Na primjer, na Sveučilištu Michi8gan u Ann Arboru, lakši slučajevi liječe se besplatno u školskom medicinskom centru, međutim svečilište preporuča studentima da uplate osiguranje za ostale medicinske usluge. Godišnja cijena iznosi oko 1300 dolara. Ta vrsta osiguranja u načelu pokriva bolničke usluge, hitnu pomoć i posjete doktorima, a ne pokriva troškove zubara i naočala.

Sveučilište Michigan zahtjeva od studenata da uplate školsko zdavstveno osigranje ili da imaju privatno osigranje. Studenti mogu uplatiti policu osiganja kod neovisnih osiguravajućih društava. Premda su detalji tih polica različiti, one najčešće pokrivaju trošove posjeta doktoru i bolničkog liječenja. Dužnosnici američkih sveučilišta u načelu žele biti sigurni da će bilo koji eventualni liječnički troškovi stranih studenata biti namireni.

Zanima li vas neka određena tema u vezi sa studiranjem u SAD-u, pošaljite nam e-mail na adresu: studijuamerici@glasamerike.com

XS
SM
MD
LG