Linkovi

U Irak stiže humanitarna pomoć (19/4/03) - 2003-04-19


Kako bi se zadovoljile potrebe osloboðenih graðana Iraka, koalicija predvoðena Sjedinjenim Drţavama priprema jedan od najveżih programa humanitarne pomożi u povijesti. Nakon desetljeża bijede i siromađtva koje je prouzroèio Saddam Hussein, iraèki graðani sada primaju pomoż, rekao je amerièki drţavni tajnik Colin Powell: "Velika kolièina humanitarne opreme i pomożi sada ulazi u zemlju. Dovozi se bolnièki materijal kako bi se ponovno uspostavilo sustav zdravstvene zađtite. Potekla je i pitka voda u gradovima na jugu zemlje. Svaki dan situacija że se popravljati, a ne-vladine, te humanitarne organizacije i Ujedinjeni narodi imati że priliku obavljati svoj posao”.

Viđe od 600 tisuża metrièkih tona hrane na putu je iz Amerike do iraèkih gradjana. Agencija Sjedinjenih Drţava za meðunarodni razvoj osigurava pokrivaèe, higijenske potrepđtine, plastiènu foliju, spremnike za vodu te opremu za filtriranje vode. Australija osigurava stotinu tisuża tona ţita. Japan upużuje deset tisuża tona riţe. Iz Ujedinjenih arapskih emirata dolazi brod natovaren sa 700 tona obroka, kutijama prve pomożi, vodom i drugim potrepđtinama. U luèkom gradu Umm Qasr-u uskoro że biti postavljena đpanjolska poljska bolnica.

Istovremeno s radom na zadovoljavanju hitnih iraèkih potreba, Sjedinjene Drţave i njihovi saveznici suradjuju s Iraèanima kako bi se ponovno uspostavila opskrba elektriènom energijom, vodom, proradili sanitarni sustavi, bolnice i druga kljuèna infrastruktura. Predsjednik George Walker Bush saţeo je ta nastojanja ovim rijeèima: "Proteklih dana donijeli smo iraèkim graðanima hranu, vodu i lijekove. Gladnima isporuèujemo hitno potrebne obroke. Pruţamo pomoż graðanima Iraka koji su dugo patili. Ali donosimo i neđto viđe: donosimo im nadu”.

Problemi s kojima se suèeljavaju iraèki graðani su veliki. Meðutim, oni sada imaju slobodu da ih rijeđe. Imati że i pomoż Sjedinjenih Drţava i mnogih drugih zemalja.

XS
SM
MD
LG