Linkovi

Suđenje Miloševiću: Svjedočila Vesna Bosanac (4/2/03) - 2003-02-04


Današnj dan u haaškoj Sudnici Jedan rasvijetlio je, iskazom svjedokinje dr Vesne Bosanac, tragediju Vukovara. Optuženi Slobodan Milošević ponovno je tumačio da su u Vukovaru zapravo Hrvati iz bolnice pucali na JNA.

Dr Vesne Bosanac opisala je situaciju u gradu i u bolnici te spomenula neke epizode koje upotpunjavaju, osim Miloševićeve, i druge optužnice, pogotovo "vukovarsku", protiv trojice časnika bivše JNA.

"JNA je napadala Vukovar i nije poštovala preuzete obaveze i garancije. JNA je odvezla i strijeljala ljude" - kazala je svjedokinja. Bolnica u gradu je bombardirana i teško oštećena. Međunarodni su promatrači i Crveni križ bili nemoćni spriječiti divljanje i ubijanje, a sama je doktorica Bosanac, sa sugrađanima i članovima obitelji, završila u logorima u Srbiji.

Ispitivanje je, nakon iskaza svjedokinje Bosanac, preuzeo optuženi Slobodan Milošević. Pozivajući se na dokumente srpskih i vojnih stražnih organa, on je inzistirao da u bolnici nisu bili samo civili već i stotina naoružanih pripadnika hrvatske vojske, uključujući snajperiste, koji su pucali na vojnike JNA.

Svjedokinja je odbacila tvrdnje Miloševića. U bolnici nije bilo naoružanih ljudi niti se iz nje pucalo, odvraćala je doktorica optuženome. Slobodan Milošević je mahao dokazima vojnih istražitelja. Svjedokinja je upozorila da su dvojica liječnika iz bolnice na čije se iskaze optuženi poziva svjedočila pod prijetnjama - u vojnom zatvoru u Srbiji. O tome je, rekla je dr Bosanac, doktor Vladimir Emedi spreman posvejdočiti.

Predsjedavajući sudac Richard May također je izrazio ozbiljnu sumnju u vjerodostojnost dokaznih materijala koje je Milošević velikodušno ponudio sudskom Vijeću.

Prije svjedočenja doktorice Vesne Bosanac, UN-ov izaslanik George Kirudja strpljivo je, provjeravajući bilješke i dokumente, odgovarao na pitanja prijatelja suda i samog Miloševića.

Slobodan Milošević se ograničio na držanje lekcija. Prema njemu – a što je svjedok smireno nijekao – bosanski Srbi nisu protjerivali Muslimane u valu etničkog čišćenja, već su ovi bježali od gladi, siromaštva i prisilne mobilizacije za "Izetbegovićeve ekstremiste".

Svjedok se složio da je akcija HV-e kod Maslenice predstavljala kršenje Vanceova mirovnog plana – kao što je kršenje bila i činjenica da su nakon ove operacije malenog opsega Srbi na cijelom teritoriju UNPA provalili u UN-ova skladišta i oduzeli teško naoružanje.

XS
SM
MD
LG