Linkovi

Europsko-američka suradnja u borbi protiv terorizma (9/9/02) - 2002-09-09


U Bruxellesu je Europska Komisija rezimirala što je Europa učinila u borbi s terorizmom.

Solidarnost sa SAD i odlučnost u borbi s terorizmom skupa sa stvaranjem sigurnijeg okružja za sve europske građane ali i pokušajima da se dopre do korijena i uzroka terorizma te dopirnos boljem razumijevanju civilizacija ideje su koje vode sve europske akcije u antiterorističkoj koaliciji.

Rezimirajući što je Europska Unija učinila zadnjih godinu dana u europskoj su Komisji danas istaknuli doslovno dramatične promjene u načinima suradnje sigurnosnih agencija, policija i nacionalnih pravosudnih sustava uopće, i među europskim državama i, posebno, sa SAD.

U jednoj kratkoj, istina zaista izuzetnoj godini, u operativnom povezivanju europskih policija i harmonizaciji zakona učinjeno je više nego u pola stoljeća postojanja Europske Unije – i sve ovo bez za Uniju karakterističnog političkog natezanja i trgovine ustupcima.

Nakon terorističkih udara razmjena informacija među policijama postala je rutinska, zajednička europska policija Europol dobila je šire ovlasti te poseban antiteroristički odjel koji koordinira europske akcije i komunicira sa SAD i međunarodnom zajednicom u ime Unije.

Ustanovljen je i EuroJust, tijelo za koordinaciju sastavljeno od predstavnika istražitelja, tužiteljstava i policije. Nedugo nakon udara na SAD a u suglasnosti s Amerikancima usklađene su liste terorističkih organizacija i pojedinaca te stvorena zakonska podloga zaleđivanju imovine kako bi se isušila materijalna baza terorističkih organizacija.

Najvažniji iz ovog paketa su propisi kojim se sprečava pranje novca i čije posljedice dosežu dalje od terorističkih grupa. Diplomatski napori su usmjereni na Afganistan, Pakistan, Iran, Srednji Istok i zemlje euro-mediteranskog pojasa s kojima Unija održava tradicionalne partnerske odnose, prvenstveno radi višemilijunske populacije imigranata porijeklom sa sjevera Afrike i istočnog dijela Sredozemlja.

Civilna zaštita, sprečavanje posljedica djelovanja kemijskog, nuklearnog i biološkog oružja također su dobili dužnu pažnju tako da eurpski dužnosnici sada veoma dobro znadu gdje su slabe točke – i trude se brzo ih ispraviti – a građanima je stvoren kakav-takav osjećaj da su ipak sigurni.

XS
SM
MD
LG