Linkovi

Zbog sve većeg troška, mnogi Amerikanci bez lijekova, liječenja i dijagnostike


Zbog visokih troškova, Amerikanci sve više štede na skrbi o vlastitom zdravlju ili, čak, na liječenju bolesti. Prema jednoj međunarodnoj studiji, najmanje polovina svih kronično bolesnih osoba u Sjedinjenim Državama smanjuje kupovanje lijekova, pa i samo liječernje, jer si više ne mogu priuštiti plaćanje tih troškova.

Kompjuterska tomografija, CT, mogla bi pružiti dragocjene informacije za Bette Corbett. Njezin liječnik vjeruje da bi CT mogao pokazati reagira li rak jajnika gospođe Corbett na korištenu kemoterapiju. No, ona kaže da njezini prihodi uspijevaju pokriti samo dnevne potrebe, poput hrane i benzina. "Mislim da imam pravo znati kakvo je moje stanje u medicinskom smislu," kaže Corbett.

I mnogi drugi Amerikanci u sličnom su položaju. Premda Betty Corbett ima zdravstveno osiguranje kroz svoje zaposlenje, njezin budžet ne uspijeva se rastegnuti toliko da može platiti troškove koje mora sama snositi. "Ova situacija dovodi u pitanje moj osobni integritet. Uvijek sam bila u stanju plaćati sve svoje račune, tako da mi sadašnja situacija pada jako teško," kaže ona.

Međunarodna studija prikupila je informacije od oko 7500 kronično bolesnih pacijenata u osam industrijskih zemalja. U mnogim kategorijama, obuhvaćenim ispitivanjem, pacijenti u Sjedinjenim Državama bili su pri dnu popisa ili čak zadnji po pitanju dostupnosti zdravstvene skrbi, kao i brige oko vlastitih medicinskih pitanja.

Najmanje 40 posto ispitanih Amerikanaca izjavilo je da si ne može priuštiti podizanje lijekova na recept zbnog nadoplate iz vlastitog džepa, te da postojeće doze smanjuju kako bi im dulje trajale. Najmanje 30 posto ih ne odlazi liječniku na kontrolu zbog troška za koji nemaju novaca. Daljnjih 30 posto je izjavilo da ne idu na preporučeni dijagnostički postupak, ili na preporučenu terapiju zbog - opet - troška.

Profesorica Jean Mitchell, sa Instituta za javno zdravstvo Sveučilišta Georgetown, kaže: "Čak i ljudi koji imaju zdravstveno osiguranje suočeni su sa plaćanjem većeg udjela cijene medicinskih usluga iz vlastitog džepa."

Lijekovi mogu biti skupi čak i kad osiguranje plaća veći dio njihove cijene. Biti istodobno na terapiji za dijabetes i za bolesno srce, za neke pacijente znači da nemaju lijekove.

Studija je pokazala da najmanje 40 posto Amerikanaca plaća razmjerno veći dio troškova svog liječenja od pacijenata u drugim razvijenim zemljama.

No, postoje i neke svijetle točke u nalazima studije. Mnogi kronično bolesni Amerikanci znatno kraće čekaju na pregled specijaliste od pacijenata u drugim zemljama. A, oni koji su se liječili u bolnicama daleko su zadovoljniji kvalitetom skrbi koja im je bila pružena od pacijenata u drugim zemljama.

XS
SM
MD
LG