Linkovi

Oba američka predsjednička kandidata zalažu se za efikasniju pomoć inozemstvu


Sjedinjene Države pomažu desecima stranih zemalja, a američka pomoć inozemstvu mjeri se u milijardama dolara. Dva predsjednička kandidata, demokrat Barack Obama i republikanac John McCain, kažu da žele da se ta pomoć u budućnosti efikasnije koristi. Jedna od novijih ideja, koja se čuje među stručnjacima na ovom području, je konsolidacija svih vladinih agencija koje se bave pomoći inozemstvu u jednu ustanovu. Druga ideja je osnivanje nove međunarodne organizacije, koja bi – među ostalim – brzo reagirala u slučaju humanitarne krize. William Eagle je istražio što bi na ovom području mogla donijeti nova administracija u Washingtonu.

I John McCain i Barack Obama zalažu se za efikasniju pomoć inozemstvu. Administracija Johna McCaina – ukoliko republikanci pobijede – preispitat će američki zakon iz 1961. godine koji regulira ovu problematiku. Na temelju tog zakona osnovana je Agencija za međunarodni razvoj, glavna vladina ustanova putem koje odlazi dobar dio – ali ne sva - američka pomoć za strane zemlje. Stručnjaci za razvojnu politiku tvrde da je ova ustanova osnovana za hladnog rata i da ju je vrijeme pregazilo. Trevor Keck iz ne-profitne organizacije Friends Committee on National Legislation, kaže da se US AID treba prilagoditi potrebama 21. stoljeća:

"Pomoć stranim zemljama administrira se kroz čak 12 ministarstava, 25 različitih agencija i više od pedeset vladinih ureda. Reforma se sastoji u boljoj koordinaciji, ujedinjenju svih tih točaka kroz Agenciju za međunarodni razvoj. Ako ništa drugo, odlučivanje na ovom području mora postati koherentnije.“

Predsjednički kandidat Demokratske stranke, Barack Obama, najavio je da će razmisliti treba li Agenciju za međunarodni razvoj 'podići' na razinu ministarstva, koje bi se prvenstveno bavilo borbom protiv siromaštva u svijetu. On također smatra da su borba protiv terorizma i američka nacionalna sigurnost povezani s razvojnim problemima u svijetu. Senator iz Illinoisa razmišlja o osnivanju volonterskog korpusa američkih liječnika, inženjera i agronoma koji bi bili slani u svjetska krizna žarišta da pomognu u prevenciji širenja sukoba, stabilizaciji ratom porušenih država i obnovi. Ovakva ideja predviđa suradnju stručnjaka za razvoj s diplomatima i vojnicima – kaže Trevor Keck.

Senator John McCain, predsjednički kandidat Republikanske stranke, predložio je stvaranje međunarodne organizacije koja bi okupljala svjetske demokracije. Ta bi organizacija, prema McCainu, intervenirala u humanitarnim krizama, a pomagala bi i zemljama koje su u tranziciji ka demokratskom društvu. Brett Schaefer iz Zaklade Heritage u Washingtonu, objašnjava McCainovu ideju o Ligi svjetskih demokracija:

„Ona ne bi zamijenila Vijeće sigurnosti, niti bi se bavila mirovnim operacijama. Bila bi to udruga država koje povezuju zajednička načela o tome kako treba vladati te o važnosti vladavine prava. Bila bi to neformalna, fleksibilna udruga država koja bi, recimo, slala promatrače na izbore, pružala tehničku pomoć sudovima, ili bi možda i izravnije intervenirala u krizi poput one u Zimbabweu, kada je u opasnosti demokratski proces. Recimo, afričke članice Lige svjetskih demokracija mogle bi se dogovoriti o jednoj takvoj intervenciji.“

Senator John McCain je također zagovaratelj odgovornog trošenja američke pomoći stranim zemljama. On je najavio da će ukinuti projekte u kojima se novac nemilice, bez rezultata, troši, a da će povećati pomoć onim zemljama koje američku pomoć koriste na odgovoran način.

XS
SM
MD
LG