Linkovi

EU danas dogovara političke uvjete za pregovore s Hrvatskom i Turskom?


Danas će prema svemu sudeći biti završeno natezanje država - članica EU oko političkih uvjeta za pregovore s Hrvatskom i Turskom. Pokretanje europske mašinerije i razrješavanje u hodu jednog po jednog poglavlja vodi prema datumu otvaranja pravih pregovora za jedno ili dva, ali ne više poglavlja i to 12. lipnja, na marginama zasijedanja Vijeća ministara koje se, naravno jer za Hrvatsku izgleda drugačije ne može, održava u Luxembourgu.

Na startu pregovora hrvatska je strana očekivala da će u prvoj polovici godine, za austrijskog predsjedanja biti otvoreni pregovori po šet možda i više poglavlja iako EU nije dijelila ovaj optimizam. Screening jednog poglavlja, onog pravosuđa i temeljnih ljudskih prava, odgođen je jer EU nije znala u koja će poglavlja ugrađivati pitanje ljudskih prava.

Tema je načeta pri prvom usaglašavaju stavova o naizgled jednostavnom poglavlju kulture i obrazovanja - jednostavnom izgleda samo za pregovore i prilagodbu slovu zajedničke pravne stečevine ili acquisa i pod uvjetom da su svi podastrijeti podaci točni – otvorena je kao načelna debata o principima da bi na kraju završila sa 22 zemlje za ponuđena rješenja austrijskog Predsjedništva Unijom i tri tvrdoglave članice još uvijek nezadovoljne ponuđenim tekstom. Saznalo se da prepreku ne stavljaju potencijalni protivnici Turske u Uniji ( dakle Cipar, Grčka ili Francuska) već da su načelna pitanja otvorili Španjolska, Finska i Velika Britanija.

Proces je i za samu Uniju prespor, što se tumači nesnalaženjem ljudi iz europske Komisije na novome poslu i u novim okolnostima gdje je utvrđivanje tzv benchmarka, preduvjeta za otvaranje ili zatvaranje a u izuzetnim slučajevima i nastavak pregovora, postalo prilično komplicirana disciplina. Uskoro će biti poznat prvi set uvjeta za poglavlje javnih nabavki. Preduvjeti za otvaranje pregovora su novost, do sada su oni uglavnom korišteni za njihovo zatvaranje. Cijela ova priča ukazuje i da Komisija nije govorila istinu tvrdeći da je Unija spremna za pregovore.

Posao će brže napredovati od sredine svibnja, nakon objave analiza o Bugarskoj i Rumunjskoj te će više ljudi, vremena i energije stajati na raspolaganju za novi krug pregovaranja. Izvjesno je da će postepeno i to prilično brzo doći do razdvajanja hravtskog i turskog procesa. Razdvajanje praktički počinje drugom fazom screeninga a definitivno je u pregovorima jer svaka zemlja pregovara ponekad veoma različite elemente.

XS
SM
MD
LG