Linkovi

Političari najviše korumpirani, zatim policija i sudije - 2004-12-10


Gradjani širom svijeta označili su političke partije kao instituciju najviše zahvaćenu korupcijom pokazuju rezultati novog istraživanja Transparency International (TI) objavljeni danas povodom obilježavanja međunarodnog Dana za borbu protiv korupcije. Prema rezultatima istraživanja u BiH je, također, iskazan značajan negativni uticaj korupcije na privatni život.

Političke partije su institucije koje su najviše zahvaćene korupcijom, pokazalo je istraživanje provedeno u cijelome svijet a objavljeno danas, upravo na Dan borbe protiv korupcije.

Istraživanje Transparency International pokazuje kako su u 36 od 62 zemlje političke partije rangirane kao institucije najviše zahvaćene korupcijom.

Istovremeno, javnost je ocijenila političku korupciju kao veoma ozbiljan problem, kao i da korupcija znatno više pogađa politiku u njihovoj zemlji nego poslovni ili privatni segment života.

Nakon političkih partija kao najkorumpiranije institucije širom svijeta rangirani su parlament, policija i sudstvo.

Po prvi put u svijetu na međunarodni Dan borbe protiv korupcije nacionalni ogranci Transparency international će vršiti pritisak na vlasti i parlamente da potpišu Konvenciju UN-a protiv korupcije. Tako je danas učinjeno i u Sarajevu. Konvencija će olakšati procjenu sredstava ukradenih od strane političara i vraćanje tih sredstava njihovim zakonskim vlasnicima. Konvencija također omogućava isporučivanje korumpiranih političara koji su zahtjevali azil u inostranstvu.

Kako je danas istaknuo predsjedavajući Odbora direktora Transparency Interneational BiH, Boris Divjak, Bosna i Hercegovina se nalazi u prijelomnoj fazi kada treba odlučiti da li je cilj prevladati beznađem, organizirani kriminal i korupciju ili su cilj put u Evropu, vladavina prava i odgovorne domaće vlasti.

Zamjenik visokoga predstavnika Donald Hays kazao je kako je za prevladavanje ne baš sjajne situacije u BiH potrebno provođenje reformi čiji je cilj jačanje institucija.

XS
SM
MD
LG