Linkovi

Vojna misija EU u Bosni i Hercegovini - 2004-11-30


Bosanskohercegovačka vojna misija će trajati najduže tri godine, nadaju se u EU, ali je predvidjeno da saradnja u radu policije, u politici i ekonomiji, potraje znatno duže, rekao je na današnjoj press konferenciji u Brusselsu, Pieter Feith, direktor za sigurnost i odbrambenu politiku EU. Vojno prisustvo je uvijek privremeno i djelimično rješenje rekao je gospodin Feith:

Apsolutan je uslov, ako Bosna i Hercegovina želi da napreduje, to da vidimo da su organizirani kriminal i korupcija iskorijenjeni i to ne samo u toj zemlji nego u cijelom regionu. Smatramo da Althea, odnosno snage EU, u tome mogu odigrati značajnu ulogu. BiH treba da pristupi evropskim standardima u radu policije i u vladavini prava ako želi da napreduje i u tu svrhu evropske vojne snage imaju šta da pomognu, a to će ujedno biti i izlazna strategija EU. Jednom kad ostvarimo te ciljeve, za nadati se da će se s tim složiti i bosanskohercegovačke vlasti - možemo okončati i taj konačni vid stranog vojnog prisustva u BiH.

Jedan od ključnih, a dosad neostvarenih ciljeva medjunarodne zajednice jeste uspostavljanje precizne odgovornosti za ratne zločine, naglašava gospodin Feith:

Evropska Unija to takodje uslovljava i hapšenjem glavnih zločinaca, Karadžića i Mladića, kao što je to uslovljavao i NATO. Sve dok tu dvojicu ne vidimo prebačene u Hag da odgovaraju pred Tribunalom, neće biti stvarnog napretka na putu stabilizacije i udruživanja. Po ovom pitanju, Republika Srpska ima posebne i sasvim odredjene odgovornosti.

Hapšenje tih osumnjičenika treba da bude odgovornost ove zemlje i njene policije. Ali, ako se naši putevi ukrste sa putem nekog od njih, mi ćemo ga takodje uhapsiti. Što se tiče obavještajnog rada, treba da kažem da je ova misija EU, ka tome usmjerena više nego što je bio SFOR, saglasio se i vojni zapovjednik misije, general John Reith:

Veoma smo pažljivo radili na razgraničavanju dužnosti i misija izmedju naše dvije organizacije. I sa obje strane smo imali krajnje dobru saradnju da bi se ostvarilo razgraničenje funkcija. Tako da sada u BiH imamo sav mehanizam potreban da ova misija zaista bude veoma uspješna. Konačno, rekao je, prognoze uspjeha misije su optimistične:

Moja je procjena da entiteti sada nemaju ni mogućnost niti želju da se vrate u medjusobni sukob. Mislim da oni istinski žele da zemlja krene naprijed. Tako da je ovo pravi trenutak da EU preuzme ovu misiju na sebe, rekao je na kraju zapovjednik novih evropskih snaga u BiH.

XS
SM
MD
LG