Linkovi

Human Rights Watch o sudovima u BiH, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori - 2004-10-14


U svom posljednjem izvještaju Human Rights Watch tvrdi da su sudovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori i Hrvatskoj još uvijek nepripremljeni za sudjenja za ratne zločine. Kaže se da lokalni sudovi imaju "etničke sklonosti", da ih karakteriše loša priprema procesa, nasilje nad svjedocima i okrutnost policije u toku istraga. Situacija je time teža što bi ti sudovi uskoro trebali nastaviti posao koji je započeo Tribunal u Hagu.

Još nije vrijeme za pravična i fer sudjenja za ratne zločine u BiH, SCG i u Hrvatskoj, tvrdi Human Rights Watch u svom posljednjem izvještaju u kojem analizira stanje u pravosudju u ovim državama.

Konstatuje se da su sudovi skloni "nenaklonosti" prema etničkim manjinama, da su sudski procesi najčešće loše pripremljeni, da se svjedoci na njima napadaju, a da policija iskazuje brutalnost u istragama.

Na osnovu analize slučajeva vodjenih u BiH, SCG i Hrvatskoj od 200-te na ovamo, HRW zaključuje, pored ostalog, da je jasno iskazan problem nedovoljne suradnje policije sa istražiteljima, slabe ili nikakve suradnje država na ravosudnom polju, nedostatku efikasnog sistema zaštite svjedoka i "nesigurnosti" gonjenja lica koja bi po zapovjednoj odgovornosti mogla biti optužena za ratne zločine.

Puno rješenje problema, prema direktoru HRW za pitanja medjunarodne pravde, Richardu Dickeru, nije ni u uspostavljanju posebnih sudova za ratne zločine, jer bi, i pored toga, na stotine procesa trebalo biti vodjeno van takvih specijalizovanih sudskih jedinica.

Podsjećajući da je vladavina prava i zaštita ljudskih prava u vrhu uvjeta za približavanje država regiona EU, medjunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava poziva vlade tri države da, zajedno sa Europskom komisijom, što prije osposobe sudstvo za pravična sudjenja. Obaveza je time veća što bi nacionalna pravosudja trebala preuzeti posao Haškog suda kada on zaključi rad.

XS
SM
MD
LG