Linkovi

Visoka cijena kapitala u BiH - 2004-10-13


Cijena kapitala u BiH, iako posljednjih godina bilježi stalni pad, i dalje je visoka i znatno veća nego u zemljama u okruženju - Hrvatskoj, Sloveniji i SCG. Istaknuto je ovo na konferenciji "Cijena kapitala u BiH", koja je danas u Sarajevu okupila predstavnike vlasti, finansijskog sektora i poslodavaca.

Za smanjenje cijene kapitala u BiH, osim razvoja finansijskog sektora, potrebno je unaprijediti sudstvo i poboljšati ukupnu sliku o zemlji u inozemstvu.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Adnan Terzć istakao je da je Vijeće ministara, kao servis poslovnom svijetu, spreman da doprinese stvaranju povoljnijeg okruženja za poslovanje. Kad je riječ o bankarskom sektoru u BiH, Terzić je istakao da je evidentan stalni porast deviznih rezervi, smanjenje broja banaka, rast devizne štednje stanovništva i pad kamatnih stopa. Govoreći o slabostima domaćeg bankarskog sektora Terzić je izdvojio nerazvijenu korespondentsku mrežu sa drugim bankama u svijetu, nepoštivanje pravila o likvidnosti banaka, nedovoljno stimulisanje elektronskog poslovanja, nedovoljnu primjenu novih tehnologija i neprofitabilnost.

Terzić je istakao da su najvažnije reformske mjere za naredni period smanjenje broja banaka, reorganizacija Centralne banke BiH kao tzv. banke posljednjeg utočišta, uspostavljanje fonda za garancije za mala i srednja preduzeća, te jačanje supervizije kroz uspostavljanje Agencije za bankarstvo pri Centralnoj banci BiH.

Guverner Centralne banke, Piter Nikol rekao je da će smanjenju cijene kapitala izvan finansijskog sektora najviše doprinijeti unaprjeđenje sudskog sektora, smanjenje poreskih stopa za preduzeća, što će pokazati da je situacija u BiH bolja nego što se smatra.

On je istakao da je pravni i sudski sistem u BiH izuzetno spor i da je neophodno što hitnije uvođenje i razvoj privrednih sudova, koji će brzo rješavati privredne sporove. Prema njegovim riječima, poreski sistem je skup i isparčan i potrebno je što prije uspostaviti porez na dodatnu vrijednost.

XS
SM
MD
LG