Linkovi

Vlada Republike Srpske priznala masakr hiljada Bošnjaka u Srebrenici - 2004-06-11


Vlada Republike Srpske je javno priznala, po prvi puta od rata u BiH, da je vojska republike Srpske izvršila masovna pogubljenja u Srebrenici 1995. godine.

Komisija za Srebrenicu pri vladi u Banjoj Luci je danas vladi predala dugo očekivani izvještaj o dogadjajima u Srebrenici, u kojem je jasno potvrdjuje da je na hiljade Bošnjaka pobijeno na načine koje vode zaključku o teškom kršenju medjunarodnoga prava, i prava i običaja ratovanja. Glasnogovornik vlade u Banjoj Luci je saopćio da će Komora za ljudska prava u BiH odlučiti, po pregledu izvještaja, koji će njegovi dijelovi biti objavljeni.

Vlada republike Srpske je pokušala što je moguće duže odložiti objavljivanje kontroverznog izvješataja. Medjutim, Visoki predstavnik medjunardone zajednice za BIH, Lord Paddy Ashdown je izvršio jak pritisak i mjesec juni odredio kao apsolutni finalni rok za okončanje izvještaja.

Prethodni izvještaj vlade Republike Srpske je izašao s brojem od 2 hiljade žrtava akcija vojske bosanskih Srba u Srebrenici, iako su iz masovnih grobnica do sada izvdjeni ostaci preko 6 hiljada ubijenih.

Evo šta nam je danas predveče, kada su dijelovi izvještaja procurili medijima - javio dopisnik iz Banje Luke Dragan Stegi:

Od 10.do 19.jula 1995.godine na području opštine Srebrenica likvidirano je više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teško kršenje međunarodnog prava a izvršilac je zločin prikrivao izmještanjem tijela. Navodi se ovo,između ostalog,u konačnom izvješaju Komisije za Srebrenicu koji je danas prihvatila Vlada Republike Srpske. U izvještaju se ističe da su od 32 otkrivene masovne grobnice četiri primarne dok ih je 28 sekundarnih što znači da su u njih naknadno izmještena tijela ubijenih. Tačan broj poginuli se ne navodi ali se naglašava da će ekshumacije trajati mjesecima a na početak radova će se možda čekati i godinama zbog teškog terena za rad na pojedinim lokacijama na kojima se nalaze i velike količine smeća.U izvještaju se takođe ističe da je napad na Srebrenicu počeo 6.jula 1995. godine a da su jedinice Vojske Republike Srpske grad zauzele pet dana kasnije te da je 20 do 25 hiljada, uglavnom, žena i djece spas potražilo u holandskoj bazi u Potočarima. Najdramatičnije je bilo 12 i 13.jula u Potočarima gdje je sistemski vršeno razdvajanje vojno sposobnih muškaraca od porodica. Oko hiljadu vojno sposobnih muškaraca je odvezeno na druge lokacije u Bratuncu a odatle na mjesta pogubljenja. 12 jula je, prema izvještaju, između 10 i 15 hiljada stanovnika Srebrenice krenulo u bijeg u mješovitoj koloni vojske i civila a na pravcu od Kameničkog brda ka Krajinovičkom potoku je zarobljeno oko hiljadu ljudi. Sljedećeg dana je zarobljeno najmanje šest hiljada muškaraca od kojih je jedan dio ubijen 13.jula ujutro, na obalama Jadra.

U Cerskoj je streljano 149 lica a više od hiljadu u skladštu u Kravicama koji su likvidirani zoljama, ručnim bacačima, bombama i mecima.

14.jula hiljadu muškaraca je ubijeno u Orahovcu a od hiljadu i po do dvije hiljade zarobljenika je smrtno stradalo kod brane Petkovci. 16. jula je na vojnoj ekonomiji Branjevo streljano između 1.000 i 1.200 ljudi dok je po 500 lica ubijeno u Pilicama i Kozluku, navodi se, između ostalog, u konačnom izvještaju Komisije za Srebrenicu.

XS
SM
MD
LG