Linkovi

Ujedinjeni Narodi stali iza nove iračke vlade - 2004-06-10


Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je jednoglasno odobrilo rezoluciju kojom se poziva na potpun povratak suvereniteta za narod Iraka. Rezolucija, koju su sponzorirale Sjedinjene države, Britanija i Rumunija, odobrava kraj okupacije Iraka, povratak punog suvereniteta novoj iračkoj prelaznoj vladi, i početak političkog procesa koji će rezultirati novim ustavom i izabranom vladom Iraka. Rezolucijom se također produžava mandat multinacionalnim snagama kako bi se obezbjedila sigurnost na zahtjev nove vlade, određuje uloga UN-a kako bi se pomoglo djelovanju prelazne vlade, i traži od ostalih zemalja da pomognu Iraku u njegovoj tranziciji od tiranije ka demokraciji. John Negroponte je američki ambasador u UN-u i uskoro će biti i američki ambasador u Iraku. On je rekao da ovakva akcija vijeća šalje poruku iračkom narodu:

Ambasador Negroponte: Jednoglasno usvajanje rezolucije 1546 je istinsko iskazivanje široke međunarodne podrške za, navodim riječi iz teksta, federalni, demokratski, pluralistički i ujedinjeni Irak u kojem postoji puno poštovanje za politička i ljudska prava.

Rezolucija UN-a jasno naglašava da suverenitet Iraka neće biti narušen i da će prelazna iračka vlada imati ovlasti da zahtijeva i odbije stranu pomoć. Vlada Iraka će imati zadnju riječ o prisutnosti multinacionalnih snaga, a irački lideri će imati kontrolu nad snagama sigurnosti svoje zemlje. Predjsdnik GW Bush kaže da odobravanje rezolucije UN-a pokazuje svijetu da je Vijeće sigurnosti zainteresirano da zajednički radi kako bi se osiguralo da Irak bude slobodan, miran i demokratski.

Predsjednik Bush: Mislim da je ovo veoma važan momenat u osiguravanju postizanja našeg cilja. Ove zemlje shvataju da će slobodni Irak služiti kao katalizator za promjene u širem području srednjeg istoka, koji je važan dio u odnošenju pobjede u ratu protiv terorizma. Očekujem da zemlje daju doprinos kojeg smatraju odgovarajućim.

30 juna, puni suverenitet će biti predat prelaznoj iračkoj vladi i prelazna koaliciona vlast neće više postojati. Irački narod se nalazi na putu utvrđivanja svoje vlastite budućnosti.

XS
SM
MD
LG