Linkovi

Brisel: Zapadni Blakan u tranziciji - 2004-01-23


Danas objavljeni izvještaj "Zapadni Balkan u tranziciji", Generalnog direktorata za ekonomske poslove Europske komisije ocjenjuje da su zemlje regiona protekle godine zabilježile "pozitivne ocjene" ekonomskih performansi sa procijenjenim rastom Bruto Nacionalnog Dohotka od 4% i inflacijom ispod 5%.

Izvještaj Europske komisije procjenjuje da je tokom prošle godine priliv stranih direktnih investicija u zemlje Zapadnog Balkana dostigao skoro 3 milijarde eura. Kaže se, uz to, da je učinjen i progres prema tržišno orjentiranim reformama, u oblasti privatizacije malih i srednjih preduzeća i liberalizaciji trgovine.

Ipak, ukazuje se na sporost u privatizaciji velikih kompanija, reformi administracije, vladavini prava i uspostavljanju povoljne poslovne klime.

Kada je riječ o BiH, kaže se da je nastavljena makro-ekonomska stabilizacija, te postignuta fiskalna konsolidacija. Ipak, u svjetlu stalnog opadanja strane finansijske pomoći, zemlja još uvijek nije "čvrsto na nogama", sposobna za samoodrživ razvoj, tvrde ekonomski eksperti Europske komisije.

Proizvodni kapaciteti su još uvijek slabašni, uključujući ione u izvoznom sektoru, što se negativno odražava na izvoznu bilansu.

Poruka bh vlastima je da osnaže poslovnu klimu u zemlji, te da uspostave jedinstven sistem registriranja firmi. Neophodno je, takodje, revitalizirati proces privatizacije, jasno odredjujući koje kompanije su atraktivne a koje su za stečaj. Na izvoznom polju BiH mora što prije uspostaviti jedinstvenu proceduru dodjele izvoznih certifikata, koja će odgovarati standardima Europske unije.

Podsjeća se da je novembra prošle godine BiH dobila zeleno svjetlo Studijom o izvodljivosti početka pregovora o stabilizaciji i asocijaciji sa EU. Medjutim, Komisija je Sarajevu nakon toga uputila nekoliko ozbiljnih primjedbi- u ekonomskoj sferi, riječ je o reformi carina i poreza, budžetu, izgradnji jedinstvenog ekonomskog prostora u zemlji i"konzistentne trgovinske politike". Što bh vlasti prije uspiju otkloniti uočene nedostake, prije će početi pregovori o obliku Sporazuma o asocijaciji sa Unijom, poručeno je iz Brisela.

XS
SM
MD
LG