Linkovi

Ashdown: Krećemo se dobro, ali isuviše sporo - 2003-12-10


Današnji sastanak Vijeća za implementaciju mira u BiH u potpunosti posvećen ekonomskom razvoju zemlje. Zasjedanje političkih direktora Vijeća za implemetaciju mira u BiH, te predstavnika bh vlasti, ima za cilj pokazati šta je u ovoj godini uradjeno u zemlji, naročito na planu planu ekonomskih reformi.

U toku dana su predstavnici centralne vlade predstavili svoje vidjenje makroekonomskog razvoja zemlje, kao i konkretne planove za njihovu realizaciju.

Premijer BiH Adnan Terzić je tako obavijestio Odbor o toku realizacije Plana hitnih mjera, koje se moraju provesti do aprila naredne godine.

Izvještaje su podnijeli i rukovoditelji komisija za nekoliko ključnih oblasti u kojima su reforme u toku, kao što su reforma vojske, javnog televizijskog servisa, pravosudja, poreskog sistema kao i carinskih službi.

U pauzi zasjedanja, Premijer Terzić ovako komentira činjenicu da je ekonomija izbila na prvo mjesto interesovanja Vijeća za implementaciju mira:

"Ako je cijela sjednica Vijeća za implementaciju mira posvećena ekonomiji, to znači da smo već postigli vidan napredak u političkom dijelu i da imamo solidan nivo stabilizacije političke klime u Bosni i Hercegovini".

Uz ekonomske reforme su usko povezane i strukturne promjene u državi i reforma administracije na svim nivoima, kako bi se stvorili efikasni mehanizmi za realizaciju ambicioznog plana promjena koje će Bosnu I Hercegovinu iz faze stabilizacije i konsolidacije, uvesti u fazu tranzicije i samoodrživosti u ekonomskom i političkom pogledu.

"Ako ne uspijemo napraviti samoodrživu ekonomiju, kako smo planirali srednjoročnim Planom do 2007. godine, onda je i politička budućnost Bosne i Hercegovine upitna", upozorio je Adnan Terzić.

Kreće se naprijed ali ne dovoljno brzo, uvjeren je visoki predstavnik, Paddy Ashdown:

"Teško je za obične ljude- mi vidimo da ekonomija napreduje, vidimo da pokazatelji rastu, ali za obične ljude se to ne vidi- u svakom slučaju, iza njih je teških osam godina. Moja poruka je: ide se dobro, ali suviše sporo, moramo ubrzati ekonomske reforme, dobra poruka je da ekonomija napreduje i stvaraju se nova radna mjesta, u zemlju ulaze nove investicije. Loša vijest je da to neće učiniti nikakve promjene na životima ljudi u skoro vrijeme."

Inače, medjunarodna zajednica je odala priznanje vlastima u BiH na dosadašnjim rezultatima provodjenja u djelo šestomjesečnog Akcionog plana.

Uz to, traži se da se ispuni preostalo- posebna pažnja se posvećuje potrebi reformi poreskog sistema, restruktuiranju administaracije i industrije u zemlji, primjeni zakona o poslovanju, kao i efikasnoj socijalnoj sigurnosti.

Jasno je uočeno da vlastima u zemlji, za nastavak reformi trebaju dodatna sredstva, te se, s tim u vezi, najavljuje kako će se "konsutatvni" sastanak donatora održati u Sarajevu, proljeća naredne godine.

XS
SM
MD
LG