Linkovi

Tačne podatke o nasilju nad ženama u BiH niko nema - 2003-11-25


U novoobjavljenom UN-ovom izvještaju povodom Svjetskog dana eliminacije nasilja nad ženama, iznesena je tvrdnja da će, ukoliko se sadašnji trend nastavi - svaka treća žena u svijetu tokom svog života biti silovana, prebijena ili na drugi način zlostavljana. Jadranka Miličević, aktivistkinja udruženja gradjanki Žene Ženama, govori o podacima kojima raspolaže ovo udruženje po pitanju nasilja nad ženama u BiH.

MILIČEVIĆ: Za ove dvije godine možemo reći da je otprilike 500 žena tražilo pomoć i bilo upućeno na ovakve organizacije kako bi riješile svoje pitanje. Ja bih željela ovom prilikom reći da tačne podatke niko nema zato što o nasilju niko ne želi javno da govori. Dok god nasilje ne postane javni problem cijele države i dok se žene i djevojke budu stidjele govoriti o svim oblicima nasilja koje su preživjele ne možemo imati tačan broj.

VOA: Koji je najčešći oblik nasilja koji se provodi nad ženama u BiH?

MILIČEVIĆ: Najčešći su psihički, to moram naglasiti ,ali i fizički oblici nasilja. Kada kažem psihički mislim na sve oblike koji ugrožavaju siguran prostor žene, djevojke ili svake druge osobe. Nasilje nad ženama je u porastu jer se kaže da se više strada od nasilja nad ženama u porodici nego u automobilskim nesrećama i pljačkama u cijelom svijetu.

XS
SM
MD
LG