Linkovi

BiH u misiji u Iraku - 2003-11-11


Na danas održanoj sjednici Stalnog komiteta za vojna pitanja BiH razgovarano je o mogućnostima učešća BiH u mirovnoj misiji u Iraku. BiH bi u ovoj misiji učestvovala sa svojom transportnom jedinicom oformljenom prije godinu dana. Za Glas Amerike, u razgovoru sa Adnanom Rondićem , o ovoj temi govori Enes Bećirbašić, generalni sekretar Stalnog vojnog komiteta.

BEĆIRBAŠIĆ: Sekretarijat Stalnog komiteta za vojna pitanja je u prethodnom periodu pokušao da izvrši analizu mogućnosti slanja te jedinice u Irak i u skladu sa tim nastojanjima došao je do određenih pokazatelja, pa na neki način i do određenih problema. Prije svega, uz pomoć i američke ambasade u BiH i naše ambasade u Washingtonu došli smo do saznanja , a i sami znamo prateći situaciju u Iraku da je bezbjednosno- sigurnosna situacija složena i da bi sama transportna jedinica trebala biti ojačana zaštitnim sredstvima i vojnicima i to je bio predmet rasprave.

Na kraju krajeva , pošto smo iznijeli niz dilema, odnosno problema na koje nailazimo, predložili smo Stalnom vojnom komitetu koji je prihvatio prijedlog generalnog sekretara i Sekretarijata , da se formira jedna Interresorna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva trezora i Ministarstva vanjskih poslova i Vijeća ministara, Sekretarijata Stalnog komiteta za vojna pitanja i entitetskih ministarstava da sagleda sve ove aspekte, formalno - pravne, finansijske i vojno - stručne uz pomoć entitetskih vojski kako bismo za mjesec dana podnijeli izvještaj sa konkretnim prijedlogom o realizaciji ovoga zadatka za koji postoji jasna politička volja koja je izražena posebno na sjednicama Predsjendištva prošle sedmice a i ranijim izjavama i deklaracijama kojima su članovi Predsjendištva BiH i drugi politički organi vlasti donoslili u dosadašnjem periodu.

XS
SM
MD
LG