Linkovi

Imali smo poseban problem sa onim što je Radovan Karadžić govorio i pisao - 2003-11-05


Proces bivšem jugoslavenskom presjedniku, Slobodanu Milošviću je danas nastavljen unakrsnim ispitivanjem svjedoka optužbe, Davida Harlanda, koji je tokom rata bio dužnosnik misije UN u opkoljenom Sarajevu.

Harland se danas prisjećao svojih zapažanja o opsadi grada, koja je za optuženog imala logiku u činjenici da su srpske snage držale položaje u predjelima koja su i prije rata naseljavali.

Prema svjedoku, to nije bilo tačno, jer je prije rata većinu sarajevskih opština sačinjavalo mješovito stanovništvo. Medjutim, na podruccjima koja su zauzele srpske snage, bošnjaccko stanovništvo je bilo ili ubijeno ili protjerano.

On kaže da je pod kontrolom bh vlasti ostalo oko 40.000 Srba, kojima nije bilo dozvoljeno da napuste Sarajevo. Komentirajući Miloševićeve tvrdnje o brojnim prekidima primirja sa "muslimanske "strane, Harland je prokomentirao da vlastima u Sarajevu u to vrijeme nije odgovaralo "zamrzavanje"stanja na terenu, gdje bi Bošnjaci, koji su predstavljali polovinu stanovništva, ostali živjeti na tek oko 18 procenata teritorija.

Sa druge strane, optuženi je nastojao dokazati da je srpska strana i njen lider, Radovan Karadžić bila inicijatorbrojnih prekida vatre.

HARLAND: "Imali smo poseban problem sa onim što je gospodin Karadžić govorio i pisao", uzvratio je Harland, tvrdeći da je postojala velika razlika izmedju onoga što je srpski lider govorio medjunarodnim zvaničnicima, "pa čak i onoga što je napisao", i onoga što se, zapravo dogadjalo.

Kada bi smo se, naprimjer, mi požalili da je došlo do prekida primirja, on bi rekao: Sve je u redu, već sam izdao i pismena naredjenja. I ponekad bi nam to naredjenje zaista i pokazao. A onda bi smo otišli vidjeti nekog od vojnih komandanata na koje se to Karadžićevo naredjenje odnosilo, a on bi nam rekao: A, ne, ne, mi to nismo dobili, i slično. Karadžićeva stvarna namjera nije bila da se to sprovodi", svjedočio je David Harland.

Na traženje sudija, Harland je konkretizirao svoju tvrdnju u jednom od, kako kaže, brojnih primjera. Tokom opsade Goražda, aprila 1994. godine, svjedok je bio na Palama, u društvu sa Radovanom Karadžićem.

Tadašnji lider bosanskih Srba je misiju UN uvjeravao da je on naredio da se zaustavi napredovanje srpskih snaga i prekid vatre, "više puta, a da će o tome izdati i pismeno naredjenje".

Medjutim, sa terena su stizale informacije o nesmanjenoj srpskoj vojnoj ofanzivi, o čemu su, nedugo zatim, zvaničnici UN imali priliku čuti i komentar zapovjednika srpskih snaga, Ratka Mladića.

HARLAND: "Kada smo Ratka Mladića zapitali o tome, i to u prisustvu Karadžića, on se nasmijao i rekao da nije primio naredjenje da bi trebao prestati sa napadom. Radovan Karadžić tada nije ni rekao da je lagao, on je jednostavno došao sa drugom pričom", svjedočio je danas David Harland, koji je svoj glavni iskaz dao u septembru, kada ga nije i okončao zbog bolesti optuženog.

XS
SM
MD
LG